Рівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 — Учим английский вместе

Рівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместе03.08.2020 New York Language SchoolNew York Language School logoРівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместеРівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместе

Рівень володіння англійською дозволяє дізнатися, якою мірою людина засвоїла іноземну мову. Всього існує 6 рівнів. Вони позначаться буквами і цифрами – А1, A2, B1, В2, C1, С2. У кожного з них є своя назва англійською – Elementary, Intermediate, Advanced і т.д. Іноді в житті виникають ситуації, коли необхідно точно знати свій рівень володіння англійською мовою, наприклад, для надходження на роботу за кордоном або для здачі міжнародних іспитів. Про те, які рівні англійської мови бувають і де можна безкоштовно перевірити свої знання англійської, читайте в нашій статті.

Як визначити свій рівень володіння англійською мовою?

Найпростіший спосіб – пройти онлайн-тест. В інтернеті пропонується багато варіантів подібних тестів. Вони можуть тривати від 15 до 60 хвилин, містять в середньому від 25 до 100 питань. Результати видаються відразу ж після проходження всіх завдань.

Найпоширеніший вид завдань – «multiple choice», являє собою питання з декількома варіантами відповідей. Тільки один з них правильний.

У онлайн-тестування багато переваг:
• можливість пройти тест, не виходячи з дому;
• проходження тестових завдань забирає трохи часу;

• перевірка знань англійської онлайн безкоштовна.

Рівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместе

Класифікація рівнів володіння мовою

Перед початком навчання на курсах або з репетитором необхідно знати, як діляться рівні англійської мови. Градація за рівнями дозволяє визначати, наскільки добре засвоєна граматика, який словниковий запас людини, наскільки він може добре висловлюватися іноземною мовою і допомагає перевірити письмові навички. Всього налічується 6 рівнів володіння англійською.

Beginner, Elementary – A1

Про те, як називається початковий рівень англійської мови, можна прочитати на обкладинках підручників для початківців. Там новачки побачать напис – Elementary або Beginner, а також позначення A1.

На цьому етапі людина знає алфавіт, вміє рахувати до 100, вивчає основи елементарної граматики, розуміє короткі, загальні фрази англійською.

Він може відповісти на найпростіші запитання про себе, а також задати нескладні зустрічні питання співрозмовнику на особисті теми, наприклад, запитати ім’я, місце проживання, дізнатися про родичів, друзів.

Pre-Intermediate – A2

Дізнатися дорогу з пункту А в пункт В, розповісти про себе в простих фразах, зрозуміти співрозмовника, який говорить про себе, родину, роботу – усіма цими навичками володіє людина, яка знає англійську на рівні А2. Він уже може зрозуміти телевізійну програму, якщо є супровід з відеорядом. Також він прочитає лист з елементарним змістом: форма замовлення, підтвердження замовлення, нескладна особисте листування.

Intermediate – B1

Рівень Intermediate дозволяє висловлюватися в більшості ситуацій при поїздці в зарубіжну країну. Людина зі знаннями Intermediate добре розуміє співрозмовника і без праці підтримує діалог.

Він розуміє англомовний розмову на знайому йому тему, здатний висловити свою думку, описати емоції, враження, а також може написати лист на одну з пройдених тем.

Освоєний рівень В1 дає можливість читати рекламні брошури, невеликі офіційні документи, особисті листи.

Upper-Intermediate – B2

Володіння рівнем Upper-Intermediate – це здатність зрозуміти складний текст. При цьому тематика може бути конкретною або абстрактної. Крім того, таке знання мови дозволяє висловити свої думки в своїй професійній сфері.

Також рівень B2 має на увазі вільне спілкування англійською мовою, вміння висловлювати свою думку на різні теми, здатність вказати суть обговорюваної проблеми, перерахувати варіанти її вирішення, а також дозволяє без праці написати письмовий текст на незнайому тему.

Advanced – C1

Досягнувши цього рівня, можна застосовувати мову у професійній, науковій та соціальній сфері. При цьому людина легко розуміє тексти на будь-які теми, може аналізувати їх і виявляти прихований сенс.

У число навичок також входить розуміння англомовних фільмів, що містять безліч ідіоматичних виразів і сленгу. Здатність писати складні, добре структуровані і зв’язкові тексти – ще одна компетенція цього рівня.

Proficiency – C2

Практично повне розуміння всього прочитаного і почутого. Уміння аналізувати англомовні тексти і робити узагальнюючі висновки. Можливість розмовляти на будь-які теми спонтанно, без попередньої підготовки.

Знання тонкощів мови, здатність розпізнати навіть найскладніші нюанси використовуваних фраз, виразів і граматичних конструкцій.

Людина з рівнем знань С2 без проблем пройде співбесіду на роботу за кордоном або здасть іспит для вступу в іноземний вуз.

Визначивши свій рівень володіння англійською мовою, можна зрозуміти, які прогалини ще залишилися в знаннях. Крім того, чітке розуміння своїх навичок дозволить більш цілеспрямовано підготується до співбесіди для вступу на роботу або підтягти свої знання для здачі міжнародного іспиту.

Уровни знания английского языка — статья от школы Лондон Экспресс

В этой статье мы расскажем, какие уровни английского языка бывают, и какие знания характерны для каждого из них. Для определения качества владения любым иностранным языком выделяется пять универсальных факторов:

 • грамотность и лексическое разнообразие речи и письма;
 • понимание содержания звучащей речи;
 • понимание содержания текста;
 • знание грамматики, лексических и фразеологических тонкостей;
 • качество произношения.

Лингвистическая школа «Лондон Экспресс» с удовольствием поможет как улучшить существующий уровень знания английского, так и начать освоение с азов.

Рівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместе

Уровни владения английским языком в рамках общеевропейской классификации

Наиболее актуальной является европейская шкала CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching). Ее главная цель — предоставление адекватных методик успешного изучения языков мирового значения.

В Европе уже 10 лет при ранжировании по сложности учебников и всевозможных учебных пособий используется именно эта градация уровней английского. В ходе ее создания проводились масштабные исследования во многих государствах, а непосредственно методы оценки тщательно проверялись на практике.

CEFR подразумевает в себе три уровня владения английским языком:

 • Basic Speaker
 • Independent Speaker
 • Proficient Speaker

Каждый из трех главных уровней делится еще на два подуровня. Шестиступенчатая разбивка позволяет добиться объективной оценки владения языком конкретного человека.

Так, в рамках Basic Speaker предусмотрены подуровни А1 / Survival и А2 / Waystage.

Independent Speaker делится на В1 / Threshold и В2 / Vantage, а последний — Proficient Speaker — на С1 / Effective Operational Proficiency и С2 / Mastery.

Международная (британская) шкала уровней языковой компетенции

На этой классификации основано большинство курсов английского, опирающихся на коммуникативную методику преподавания. Ее еще называют «британской», поскольку она отражена в учебниках, выпускающихся в Оксфорде и Кембридже.

Эта шкала, как и общеевропейская, представлена шестью уровнями знания английского языка, которые называются:

 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced
 • Proficiency

Стоит отметить, что вместе с невключенным в список Beginner британская шкала имеет 7 уровней. Beginner мало кем принимается во внимание, поскольку на этом этапе знаний настолько мало, что их количество невозможно оценить объективно. Уровни от Elementary до Proficiency официально признаны согласно международным стандартам.

Соответствие балльной системы международных экзаменов по английскому языку британской и европейской классификациям языковой компетенции

CEFR и британская система имеют не только равное количество уровней, но и полностью коррелируют между собой. В таблице ниже мы продемонстрируем это наглядно, а также покажем соответствие обоих классификаторов балльной системе главных международных тестов и российских государственных экзаменов.

Уровень CERF Баллы по шкале Cambridge Exams Экзамены Young Learners Cambridge for Schools Общее или высшее образование Бизнес Многоуровневые экзамены Российские и государственные экзамены 9го и 11го классов
pre A1 81 — 99 Starters
A1 100 — 119 Movers
A2 120 — 139 Flyers Key for Schools Key BULTATS (20 баллов)
B1 / B1+ 140 — 159 Preliminary for Schools Preliminary Business Preliminary BULTATS (40 баллов) IELTS (4.0, 4.5, 5.0)
B2 160 — 179 First for School First Business Vantage BULTATS (60 баллов) IELTS (5.5, 6.0)
C1 180 — 199 Advanceed Advanced Business Higher BULTATS (75 баллов) IELTS (6.5, 7.0, 7.5)
C2 200 — 220 Proficiency Proficiency BULTATS (90 баллов) IELTS (8.0, 8.5, 9.0)

Когда перед начинающим обучение встает вопрос, какие уровни знания английского языка существуют, следует понимать, что они определяются целыми пластами знаний и умений. Ниже мы приведем самые основные из них:

 1. Elementary / А1
  • решение простых задач в ситуациях элементарного взаимодействия: представиться, спросить или показать направление пути, заказать еду в ресторане, сходить за покупками, снять жилье;
  • умение вести светскую беседу на знакомую тему при условии, что собеседник подстраивается под вас и говорит нарочито медленно, четко проговаривая каждое слово;
  • умение прочесть и понять и простой текст с минимальным количеством незнакомых слов, написать небольшое письмо с использованием клишированных сочетаний;
  • прослушивание и просмотр видео, сюжет и тематика которых вам хорошо знакомы.
 2. Pre-Intermediate / А2
  • умение подробно рассказать о себе, описать человека, ситуацию, событие, место, дать оценку чему-либо;
  • умение написать развернутое личное и деловое письмо;
  • умение понять смысл и пересказать текст на треть состоящий из незнакомой лексики;
  • возможность поддержать предметный диалог;
  • уменьшение в речи количества грамматических ошибок.
 3. Intermediate / В1
  • возможность понимать на слух содержание новостных передач по радио и ТВ, смотреть художественные и документальные фильмы без субтитров;
  • умение полностью грамотно выразить точку зрения по поводу чего-либо с четким обоснованием, дискутировать на узкие темы без подготовки;
  • ведение бизнес-переписки умеренной сложности, составление длинных и интересных описаний в личной переписке;
  • чтение неадаптированной художественной литературы, словарных статей, справочников, свободная ориентация на англоязычных интернет-ресурсах.

  Этот уровень уже позволяет работать в зарубежной компании — в условиях, когда весь рабочий процесс полностью происходит на английском языке.

 4. Upper-Intermediate / В2
  • спонтанное расслабленное общение без подготовки, хорошо сформулированные высказывания в расширенном тематическом спектре, четкая аргументация;
  • чтение неадаптированных и узкоспециальных текстов с последующим легким и содержательным пересказом;
  • просмотр любимого кино на языке оригинала с сохранением части не очень понятных фрагментов.

  На этом уровне вы можете работать в зарубежной компании и попробовать поступить в иностранный вуз. Однако и в том, и в другом случае вас могут попросить подтвердить качество знания языка, получив результат А или В по FCE или не менее 5,5 по IELTS.

 5. Advanced / С1
  • речь беглая, спонтанная, разнообразная, яркая, экспрессивная, на 100 % логичная и уместная в ситуациях бытового, учебного и бизнес-общения;
  • понимание художественных и узко-специальных текстов любой сложности с беглым выявлением имплицитных значений;
  • возможность создать красивое, правильное и информативное письменное сообщение, демонстрируя умение правильно организовать и выстроить текст.
 6. Proficiency / С2

  Это уровень носителя языка подтверждается максимальными оценками главных международных тестов и открывает человеку возможность беспроблемной (с точки зрения языкового барьера) учебы в ведущих европейских и американских вузах и получения престижного рабочего места (при наличии соответствующей профессиональной квалификации).

Читайте также:  Футбольные Кричалки На Английском Языке - Позиции Игроков На Английском - Учим английский вместе

Рівень Proficiency — Рівень Вільного Володіння Англійською C2 - Учим английский вместе

Как правильно отразить уровень знания английского в резюме?

Если ваш текущий уровень владения английским языком таков, что вы не испытываете сложностей в бытовом и бизнес-общении, свободно читаете, смотрите кино и новости, при поиске работы обязательно отразите эту информацию в резюме.

Указывайте этап, начиная с Intermediate, поскольку Elementary предполагает знание языка в лучшем случае на уровне общеобразовательной школы. Для потенциального работодателя Intermediate будет обозначать, что соискатель, как минимум, готов собеседоваться на английском.

На многих российских сервисах поиска работы в анкетах соискателей градация знания языка и умения применить его на практике предполагает довольно обширную разбивку, начиная от элементарного «читаю и пишу со словарем». Важно знать, что в США и европейских странах такие полутона отсутствуют в принципе — языковая компетентность кандидата на вакансию определяется по принципу «владеет / не владеет».

Обращаем также ваше внимание, что Fluent — довольно неоднозначное определение. В России HR-менеджер в таком случае интерпретирует ваш уровень знания английского как разговорный, а вот в США это уже будет означать свободное владение языком. Поэтому если вы пока не оцениваете себя как «native English speaker» (носитель языка), но, тем не менее, владеете английским на близком к этому уровне, при поиске работы за рубежом указывайте Advanced.

Код по CEFR в резюме указывать не нужно, даже если он высокий, а вот если вы показали достойный результат на сдаче международного теста, подтверждающего этот уровень, обязательно сообщите об этом потенциальным работодателям.

Если у вас есть желание подготовиться к сдаче международных экзаменов при скромном владении английским, вместе с «Лондон Экспресс» вы в разумные сроки достигните того уровня знания языка, какой будет вам необходим, и гарантированно придете к своей цели.

Уровни английского языка: Beginner, Intermediate, Elementary

Мно­гие из нас слы­ша­ли о том, что суще­ству­ет опре­де­лен­ная систе­ма уров­ней англий­ско­го язы­ка. А что имен­но обо­зна­ча­ют уров­ни англий­ско­го и как имен­но опре­де­лить свой уро­вень рас­смот­рим ниже.

Уровень владения английским по шкале Совета Европы

Уров­ни англий­ско­го язы­ка по шка­ле Сове­та Европы

Суще­ству­ет аккре­ди­ти­ро­ван­ная евро­пей­ская комис­сия по обра­зо­ва­нию орга­ни­за­ция ALTE (The Association of Language Testers in Europe), кото­рая раз­ра­бо­та­ла общую шка­лу уров­ней вла­де­ния ино­стран­ны­ми язы­ка­ми. Эта шка­ла раз­би­ва­ет всех сту­ден­тов на шесть уровней:

 • A1 (Breakthrough level),
 • A2 (Level 1),
 • B1 (Level 2),
 • B2 (Level 3),
 • C1 (Level 4)
 • C2 (Level 5)

Охва­ты­вая про­ме­жу­ток от базо­во­го до прак­ти­че­ски совер­шен­но­го уров­ня вла­де­ния языком.

К этой шка­ле при­вя­за­ны кем­бридж­ские экзамены.

Бри­тан­ские изда­те­ли сло­ва­рей для изу­ча­ю­щих англий­ский язык, спра­воч­ни­ков и сбор­ни­ков упраж­не­ний по грам­ма­ти­ке, сло­вар­но­му запа­су, и т. д. так­же опи­ра­ют­ся на эту шка­лу. В целом, ее исполь­зу­ют почти для всех типов учеб­ных посо­бий, кро­ме одной боль­шой груп­пы: базо­вых кур­сов англий­ско­го языка.

Гово­ря про­стым язы­ком, базо­вые учеб­ные кур­сы англий­ско­го – это всем нам извест­ные Top Notch, True Colors, Headway, Cutting Edge, Streamline English, True to Life, Reward и т.д. Эти серии учеб­ни­ков исполь­зу­ют свою шка­лу уров­ней англий­ско­го язы­ка. Состо­ит она из шести уровней:

На эту шка­лу ори­ен­ти­ру­ют­ся прак­ти­че­ски все кур­сы англий­ско­го язы­ка, исполь­зу­ю­щие ком­му­ни­ка­тив­ный подход.

Мож­но ли узнать соот­вет­ствие дан­ной шка­лы и той, что пред­ло­же­на ALTE? Да, при­мер­ное соот­но­ше­ние пред­став­ле­но в таб­ли­це ниже.

Уров­ни ALTE Уров­ни по учеб­ным посо­би­ям Headway, Cutting Edge и др. Экза­ме­ны
A1 Breakthrough Beginner (Basic)
Elementary
A2 Level 1 Pre-Intermediate
B1 Level 2 Intermediate
Upper-Intermediate
B2 Level 3 Advanced FCE (First Certificate in English) IELTS 5.0–5.5 TOEFL570–610 (PBT), 230–255 (CBT)
C1 Level 4 CAE (Certificate in Advanced English) IELTS 6.0–7.0 TOEFL630–677 (PBT), 270–300 (CBT)
C2 Level 5 CPE (Certificate of Proficiency in English) IELTS 7.5–9.0

Как вид­но из таб­ли­цы, уро­вень Advanced, кото­рый пред­ла­га­ют прак­ти­че­ски все язы­ко­вые кур­сы, соот­вет­ству­ет все­го лишь сред­не­му уров­ню по шка­ле ALTE.

Сра­зу ого­во­рим­ся, что не сто­ит рас­стра­и­вать­ся, ува­жа­е­мые изу­ча­ю­щие англий­ский язык, так как все орга­ни­за­ции и учеб­ные заве­де­ния, рабо­та­ю­щие с людь­ми, для кото­рых англий­ский язык не род­ной, зна­ко­мы с ниже­при­ве­ден­ной шка­лой и зна­ют об этих раз­ли­чи­ях в уровнях.

Если вы соби­ра­е­тесь учить­ся в ВУЗе англо­языч­ной стра­ны или устро­ить­ся на пре­стиж­ную рабо­ту, напря­мую свя­зан­ную с при­ме­не­ни­ем язы­ко­вых зна­ний, то об уровне язы­ка вас там осо­бо и спра­ши­вать не будут – им нуж­ны будут резуль­та­ты TOEFL, IELTS и т.д.

Все эти экза­ме­ны име­ют свою гра­да­цию и соот­вет­ству­ют послед­ним уров­ням по шка­ле ALTE. В слу­чае под­го­тов­ки к TOEFL или IELTS речь, как пра­ви­ло, идет о сда­че экза­ме­на на опре­де­лен­ный балл.

Кур­сы под­го­тов­ки к кем­бридж­ским экза­ме­нам – FCE, CAE, CPE – длят­ся не менее учеб­но­го года каж­дый, при этом под­ра­зу­ме­ва­ет­ся, что каж­дый из этих уров­ней выво­дит вас на каче­ствен­но новую сту­пень­ку вла­де­ния язы­ком.

Certificate of Proficiency in English (CPE) – доку­мент, под­твер­жда­ю­щий то, что вы вла­де­е­те англий­ским язы­ком почти так же сво­бод­но, как и родным.

Послед­ний уро­вень, кото­ро­го мож­но достичь – Post-Proficiency. Он опи­сы­ва­ет людей, кото­рые зна­ют англий­ский язык прак­ти­че­ски в совер­шен­стве, на уровне обра­зо­ван­но­го носи­те­ля языка.

На этом уровне при обще­нии на англий­ском язы­ке могут воз­ник­нуть труд­но­сти толь­ко куль­тур­но­го пла­на: напри­мер, смысл шут­ки может ускольз­нуть, если она обыг­ры­ва­ет цита­ту из какой-нибудь теле­пе­ре­да­чи, филь­ма или кни­ги.

Сту­дент уров­ня Post-Proficiency чрез­вы­чай­но ред­ко оши­ба­ет­ся, исполь­зуя англий­ский язык, но при этом мно­го прак­ти­ку­ет­ся, что­бы не поте­рять навы­ки. Далее гра­да­ции уров­ней уже нет, вас про­сто назо­вут «native English speaker».

Уровни владения английского языка

Уров­ни зна­ния англий­ско­го языка

Beginner

Началь­ный, нуле­вой уро­вень. Этот курс начи­на­ет­ся с фоне­ти­че­ско­го кур­са и усво­е­ния пра­вил чте­ния. Изу­ча­ет­ся лек­си­ка, кото­рая дает воз­мож­ность обще­ния на быто­вые темы («Зна­ком­ство», «Семья», «Рабо­та», «Досуг», «В мага­зине»), а так­же раз­би­ра­ет­ся базо­вая грамматика.

После про­хож­де­ния кур­са Beginner:

 • Сло­вар­ный запас состав­ля­ет око­ло 500–600 слов.
 • Пони­ма­ние речи на слух: фра­зы и пред­ло­же­ния, про­из­не­сен­ные мед­лен­но, с пау­за­ми, очень чет­ко (напри­мер, про­стые вопро­сы и указания).
 • Раз­го­вор­ная речь: мож­но рас­ска­зать о себе, сво­ей семье, друзьях.
 • Чте­ние: про­стые тек­сты со зна­ко­мы­ми сло­ва­ми и ранее встре­чав­ши­ми­ся фра­за­ми, а так­же изу­чен­ной грам­ма­ти­кой, про­стые ука­за­ния (напри­мер, зада­ние к упражнению).
 • Пись­мо: отдель­ные сло­ва, про­стые пред­ло­же­ния, запол­нить анке­ту, соста­вить корот­кие описания.
Читайте также:  Как пишется российская федерация на английском? - учим английский сами

Elementary

Базо­вый уро­вень. Слу­ша­тель это­го уров­ня вла­де­ет все­ми базо­вы­ми навы­ка­ми англий­ско­го язы­ка. Изу­ча­ют­ся такие быто­вые темы как: «Семья», «Отдых», «Путе­ше­ствия», «Транс­порт», «Здо­ро­вье».

После про­хож­де­ния кур­са Elementary:

 • Сло­вар­ный запас состав­ля­ет око­ло 1000–1300 слов.
 • Пони­ма­ние речи на слух: пред­ло­же­ния, кото­рые отно­сят­ся к наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ным темам. При про­слу­ши­ва­нии ново­стей, про­смот­ре филь­мов есть пони­ма­ние общей темы или сюжет, осо­бен­но с визу­аль­ной поддержкой.
 • Раз­го­вор­ная речь: выра­же­ние мне­ния, просьб при усло­вии, что кон­текст зна­ком. При при­вет­ствии и про­ща­нии, раз­го­во­ре по теле­фо­ну и т.д. исполь­зу­ют­ся «заго­тов­ки».
 • Чте­ние: корот­кие тек­сты с неболь­шим коли­че­ством незна­ко­мой лек­си­ки, объ­яв­ле­ния и вывески.
 • Пись­мо: опи­са­ние людей и собы­тий, состав­ле­ние неслож­ных писем с исполь­зо­ва­ни­ем зна­ко­мых клише.

Раз­го­вор­ный уро­вень. Чело­век сво­бод­но бесе­ду­ет в рам­ках зна­ко­мых тем и в пре­де­лах сво­е­го актив­но­го сло­ва­ря. В речи все реже про­скаль­зы­ва­ют грам­ма­ти­че­ские ошиб­ки.

Уже мож­но рас­ска­зать не толь­ко о себе, но и опи­сать собы­тие, чело­ве­ка, место. Изу­ча­ю­щий язык дает оцен­ку раз­лич­ным дей­стви­ям, фор­му­ли­ру­ет отно­ше­ние к ним, чет­ко выра­жа­ет свои эмоции.

 • Под­дер­жи­ва­ют­ся бесе­ды не толь­ко быто­во­го харак­те­ра, но и на более отвле­чен­ные темы.
 • При чте­нии и ауди­ро­ва­нии чело­век пони­ма­ет основ­ную идею тек­ста, смыс­ло­вой посыл.
 • На этом уровне мож­но и нуж­но общать­ся с носи­те­ля­ми язы­ка. Это поз­во­лит раз­вить ком­му­ни­ка­тив­ные навы­ки, а так­же помо­жет пре­одо­леть внут­рен­ние барье­ры и неуве­рен­ность в себе.
 • Так­же мож­но попы­тать­ся сдать язы­ко­вой тест, что­бы про­ве­рить уро­вень зна­ния англий­ско­го, одна­ко прак­ти­че­ской поль­зы пока от это­го не будет.

Сред­ний уро­вень. Слу­ша­тель уве­рен­но вла­де­ет язы­ком, может исполь­зо­вать его в раз­но­об­раз­ных ситу­а­ци­ях. Обыч­но уров­ня Intermediate доста­точ­но для рабо­ты в ино­стран­ной ком­па­нии. Чело­век, вла­де­ю­щий англий­ским на уровне Intermediate, может вести пере­го­во­ры и дело­вую пере­пис­ку на англий­ском, устра­и­вать презентации.

После про­хож­де­ния кур­са Intermediate:

 • Сло­вар­ный запас слу­ша­те­ля дан­но­го уров­ня око­ло 2000–2500 слов.
 • Пони­ма­ние речи на слух: улав­ли­ва­ет не толь­ко общий смысл, но и кон­крет­ные дета­ли, пони­ма­ет филь­мы, интер­вью, видео без пере­во­да и субтитров.
 • Раз­го­вор­ная речь: выра­жа­ет точ­ку зре­ния, свое согласие/несогласие на прак­ти­че­ски любую не обособ­лен­ную тема­ти­ку. Может при­ни­мать актив­ное уча­стие в обсуж­де­нии или дис­кус­сии на неспе­ци­фич­ные темы без подготовки.
 • Чте­ние: пони­ма­ет слож­ные тек­сты, не свя­зан­ные со зна­ко­мы­ми тема­ми и сфе­ра­ми жиз­ни, неадап­ти­ро­ван­ную лите­ра­ту­ру. Может понять зна­че­ние незна­ко­мых слов из кон­тек­ста (худо­же­ствен­ная лите­ра­ту­ра, инфор­ма­ци­он­ные сай­ты, сло­вар­ные статьи).
 • Пись­мо: может соста­вить пись­мо в офи­ци­аль­ном и неофи­ци­аль­ном сти­ле, уме­ло поль­зу­ет­ся пись­мен­ным англий­ским язы­ком, может состав­лять длин­ные опи­са­ния собы­тий и исто­рии, давать лич­ные комментарии.

Этап под назва­ни­ем «выше сред­не­го». Если вы до него дошли, то уже може­те собой гор­дить­ся. Роди­те­ли ребен­ка на этом уровне уже счи­та­ют, что их чадо зна­ет ино­стран­ный иде­аль­но, ведь в любой поезд­ке он может сво­бод­но общать­ся с офи­ци­ан­та­ми и мест­ны­ми жителями.

Что еще вы можете:

 • Если вы встре­ти­те ино­стран­ца, то не испу­га­е­тесь и с лег­ко­стью смо­же­те под­дер­жать разговор;
 • Вы уме­е­те читать кни­ги, при­чем уже не адаптированные;
 • Вы спо­соб­ны смот­реть филь­мы или сери­а­лы в ори­ги­на­ле, но, тем не менее, еще не самые сложные;
 • Може­те рабо­тать в ино­стран­ной ком­па­нии за гра­ни­цей или посту­пать в университет.

Но все же для поступ­ле­ния или рабо­ты это­го не все­гда пол­но­стью доста­точ­но. Поэто­му и рабо­то­да­тель, и учеб­ное заве­де­ние могут потре­бо­вать прой­ти язы­ко­вые кур­сы уже на месте. Что­бы под­твер­дить этот уро­вень мож­но сдать экза­мен FCE на А или В, или же IELTS на 5.5—6.5.

Advanced

Здесь вы спо­соб­ны на все и перед вами откры­ты все две­ри. И я сей­час это гово­рю не для кра­со­ты зву­ча­ния — это дей­стви­тель­но так! Хотя в дей­стви­тель­но­сти чет­ко ска­зать, чем этот уро­вень отли­ча­ет­ся от преды­ду­ще­го доста­точ­но сложно.

Раз­ни­ца в том, что повы­ша­ет­ся имен­но каче­ство речи. Напри­мер, носи­те­ли это­го уров­ня боль­ше не гово­рят «I think…», они гово­рят «I reckon…».

Тем не менее, вы пре­крас­но и сво­бод­но изла­га­е­те как свои, так и чужие мыс­ли. Вы пре­крас­но справ­ля­е­тесь с иди­о­ма­ти­че­ски­ми выра­же­ни­я­ми и труд­но­стей в под­бо­ре лек­си­ки у вас не возникает.

Proficiency

Если вы дости­га­е­те это­го уров­ня, то «и гово­рить с вами не о чем» точ­но не о вас. Вот имен­но, что есть о чем! Это выс­ший уро­вень вла­де­ния язы­ком, при­бли­жа­ю­щий вас к носи­те­лю. Имен­но о тех, кто дошел до это­го эта­па и гово­рят, что он вла­де­ет язы­ком в совершенстве.

 • Сво­бод­но пони­мать пись­мен­ную и уст­ную речь;
 • Може­те обра­бо­тать и обоб­щить полу­чен­ную информацию;
 • Уме­е­те бег­ло и чет­ко фор­ми­ро­вать свои мысли;
 • Исполь­зу­е­те пра­виль­ную и точ­но подо­бран­ную лек­си­ку в любой тематике.

Эти зна­ния под­твер­жда­ют­ся Кем­бридж­ским экза­ме­ном CPE или сда­чей IELTS со зна­че­ние 8.5. И поверь­те мне, это доста­точ­но слож­но. Добить­ся это­го уров­ня мож­но про­жив несколь­ко лет в англо­го­во­ря­щей стране, при этом посто­ян­но зани­ма­ясь раз­ви­ти­ем и под­дер­жа­ни­ем языка.

Повы­шай­те свой уро­вень англий­ско­го язы­ка. Уда­чи в изучении!

Видео об уров­нях зна­ния англий­ско­го языка

Вам также может понравиться

Уровень английского языка: Proficiency, уровень носителя (C2). Описание уровня, кому учить

Эта ступень владения английским языком достигается немногими: создать из своих знаний совершенство, приблизиться к уровню знаний и освоения иностранного языка англичанина или американца – все это требует больших трудов, мотивации и желания сделать свои знания английского идеальными.

Ступень, предшествующая уровню Proficiency – уровень английского Advanced. И многие из профессиональных преподавателей языка замечают, что не всегда так легко отличить эти две ступени, потому что студенты, достигшие их, могут свободно вести беседу на любую тему на иностранном языке. Однако, безусловно, есть ряд достижений, которые отличают ученика с лучшим уровнем знаний (proficient).

Уровень английского языка C2: когда нужно учить язык, начиная с этой ступени?

Итак, вы не уверены, знаете ли вы иностранный язык на максимальном уровне. Для того, чтобы проверить это, можно легко найти в интернете в свободном доступе тесты, которые подскажут вам, на каком уровне знаний языка вы находитесь. Кроме того, вы можете сравнить свой уровень владения языком со следующими данными. Когда нужно начинать обучения со ступени Proficiency?

 • Если вам нужны знания, для того, чтобы участвовать в деловых переговорах с носителями языка, писать серьезные тексты любого вида и формы, читать сложную профессиональную литературу, художественные произведения авторов прошлых поколений;
 • У вас в планах получать высшее образование или аспирантуру за границей, или же вы настроены получить хорошую должность в крупной компании за рубежом;
 • Вы работаете в сфере науки и хотите продолжить свою карьеру, сотрудничая с зарубежными учеными;
 • Определение вашего уровня знаний будет проводиться на международном экзамене, где вам нужно заработать высший балл;
 • Если вы когда-то уже знали английский язык на ступени Proficiency, однако по каким-либо причинам забыли некоторую информацию.

Если вы прочитали эти пункты и нашли в них информацию о себе, значит это верный знак, что нужно начинать обучения с самого последнего уровня английского.

Владение английским на уровне носителя: какой материал должен быть усвоен?

Есть определенные нормы владения материалом, которые покажут, на каком уровне знаний находится студент. Знать нужно многое: это не level intermediate, где хватит знаний сугубо для бытового общения. Это высшая ступень, шкала знаний зашкаливает!

Итак, какой информацией должен владеть обучающийся:

 • Он должен легко и без проблем разговаривать на любую тему с любым собеседником, владеющим английским языком. Причем это могут быть профессиональные темы, специфические научные диалоги, обсуждение искусства и другое. Студент должен быть способен произнести длинный монолог, используя богатую лексику, делая речь красивой, упорядоченной, интересной;
 • Кроме того, на хорошем уровне должны быть развиты навыки письма: составить письмо, обращение, заявление, написать эссе, реферат, научную работу – знания о том, как правильно использовать английские слова в тексте, должны быть на должном уровне;
 • Ученик должен идеально воспринимать на слух английскую речь, понимать любые акценты иностранцев, уметь одновременно с прослушиванием теста анализировать его, обрабатывать;
 • Более того, учащийся может баз каких-либо проблем читать сложные научные и другие тексты, понимать смысл сказанного, иметь возможность пересказать содержание сразу после прочтения. При этом тексты могут быть богатыми на сложные грамматические конструкции, разнообразной профессиональной лексикой и так далее.
Читайте также:  Урок 2: the possessive case - притяжательный падеж - учим английский сами

Уровень образованного носителя: как ваши знания будут улучшены?

Первый момент – это владение навыками говорения. Весь упор обучения будет ставиться на то, чтобы сделать вашу речь более сложной, красивой, словно вы окончили престижный британский университет. Больший упор будет направлен на специфические особенности речи: интересные обороты, идиомы, устойчивые выражения. И употреблять их нужно уметь красиво, создавая поток живой речи.

Кроме того, ваш словарный запас будет еще более обширным, богатым. Специфические обороты и идиомы, деловая речь, слова, которые пригодятся в коммуникации на высшем уровне – вы будете двигаться именно в этом направлении. Чем больше вы будете владеть идиомами на уровне живой речи, тем сложнее будет отличить вас от носителей языка. И использование их должно быть естественным.

На высшем уровне будут также навыки слухового восприятия английской речи. Этим умениям студенты, как правило, будут обучаться уже сами: смотреть видео, кино, сериалы на английском языке без субтитров, чтобы научиться воспринимать речь без проблем.

Но это должно быть не только чистое восприятие, не будет хватать только понимания смысла – параллельно этому информация должна обрабатываться в сознании, и человек после прослушивания той или иной реплики может сделать соответствующие выводы о произнесенной информации.

Будет доведен до совершенства навык чтения. Вы сможете понять абсолютно любой текст, который захотите прочитать: будь то научная статья или журналистское расследование в журнале. Это предусматривает не только развитый лексический запас, но и общую эрудицию.

Студент, достигнувший этого уровня знаний, сможет писать любые тексты. Образовывать из своих мыслей грамотные красивые предложения и записывать их станет легко. Кроме того, нужно будет уметь работать с документацией, писать эссе, большие тексты и разворачивать смысл последовательно.

Что можно сделать для достижения высшего уровня знаний?

Для того, чтобы знать язык на уровне Proficiency, нужно пройти многие этапы обучения. Отличное владение будет образовываться постепенно. Для того, чтобы достичь, для начала, знания разговорного английского, стоит закончить курсы английского в Минске. Отличным вариантом будут курсы английского по Драгункину, на которых используется уникальная методика понятная каждому.

Уровень английского языка C2 Proficiency

Как известно, обучение английскому языку начинается с того, что Вы проходите тест на уровень владения языком. Результаты тестирования помогают преподавателю объективно оценить Ваши знания и подобрать для Вас оптимальные курсы в лингвистическом центре.

Что такое C2?

Английский уровня C2, или CPE (Certificate of Proficiency in English – название, используемое до 2018 г.), — это владение языком почти на уровне носителя или билингва.

Можно сказать, что выучить английский Proficient значит знать язык в совершенстве.

К этому стремятся все, изучающие английский, так как в современном мире без знания языка международного общения трудно не только устроиться на перспективную и высокооплачиваемую работу, но даже делать покупки в интернете.

Курсы английского уровня C2 позволяют свободно говорить, читать и писать практически на любые темы. На данном этапе обучения Вы с лёгкостью можете вести диалог или участвовать в дискуссии с самими носителями языка. Вам по плечу неадаптированная англоязычная литература, фильмы без субтитров и путешествия без границ!

Заманчиво, не правда ли?

Оставить заявку на обучение Запишитесь на пробный урок

 • Во-первых, без труда воспринимать на слух почти всё, что услышите на английском: от каверзных вопросов работодателя на собеседовании до выпуска новостей, в котором речь диктора больше похожа на скороговорку.
 • Во-вторых, анализировать то, что услышали (или прочитали), и оперировать этими сведениями для дальнейшей работы с тем или иным источником информации. Этот навык особенно важен для составления различных документов (дипломных работ, отчётов, презентаций, рецензий и т.п.). 
 • В-третьих, успешно сдать международные экзамены, такие как IELTC или TOEFL.
Периодичность занятий для всех уровней Стоимость в месяц для всех уровней Стоимость за курс для всех уровней Скидка до 15 ноября! Рассрочка 50/50 Бесплатное пробное занятие
2 раза в неделю по 2 ак.ч. (90 минут) 7000 a 27900 a 33000 a Идёт запись записаться
2 раза в неделю по 3 ак.ч. (135 минут) 11000 a 27900 a 33000 a Идёт запись записаться
3 раза в неделю по 4 ак.ч. (180 минут) 15750 a 27900 a 33000 a Идёт запись записаться
4 раза в неделю по 4 ак.ч. (180 минут) не предусмотрено a 27900 a 33000 a Идёт запись записаться
5 раз в неделю по 6 ак.ч. (300 минут) не предусмотрено a 55800 a 66000 a Идёт запись записаться
1 раз в неделю (воскресенье) по 4 ак.ч. (180 минут) 7000 a 27900 a 33000 a Идёт запись записаться

Как правило, курсы английского языка, рассчитанные на уровень C2, позволяют усовершенствовать Ваши знания для прохождения подобных экзаменов.

Но, если цель — высокий результат, лучше записаться на отдельные специализированные курсы подготовки к международным тестам, на которых основной упор будет сделан на проработке всех нюансов, касающихся лексики, грамматики и даже пунктуации.

Грамматика, как правило, — один из самых сложных разделов, поэтому ей на занятиях уделяется особое внимание.

А если времени на полноценный курс совсем не хватает, можно всего за месяц освоить всю программу в нужном объёме и без потери качества обучения, благодаря специальному ускоренному курсу — интенсив английский. 

Курсы английского уровня C2 в языковой школе «Полиглот»

Школа иностранных языков «Полиглот», вот уже около 8 лет работающая по самым эффективным методикам и проверенным авторским программам, предлагает курсы английского языка для взрослых и детей самого разного возраста и уровня подготовки. Стоимость курсов, как правило, зависит от формата обучения и количества часов, но в среднем цена составляет от 250 рублей в час (иногда чашка кофе в кофейне стоит дороже). По окончании любого курса выдаётся официальный сертификат.

Оставить заявку на обучение

Отзывы

Кириленко Бэлла Английский. Для начинающих. Школа мне очень нравится. Оборудованные, светлые аудитории, всегда очень чисто, всё необходимое для хорошей организации учебного процесса есть. Преподаватель квалифицированный, ответственный и в целом очень приятный человек.

Всегда в хорошем настроении, полна энтузиазма и заражает им нас. Сначала оплатила обучение на 2 месяца. Сейчас решила продлить. Потому что нравится, интересно, хочется продолжать. Преподаватель — Екатерина. Елена Никитина Английский. Общий курс. Курсы выбирала рядом с домом.

Офисный центр, в котором размещается Полиглот выглядит превосходно и современно. Аудитории уютные.

Группа подобралась замечательная и занятия проходят в дружеской атмосфере, а творческий подход к занятиям, а также терпение, доброжелательность и отзывчивость Екатерины Коростелёвой делают занятия увлекательными и живыми! Занимаюсь с удовольствием! Корнеев Сергей Обучаюсь с первого уровня (beginner)! А сейчас начал уже третий (pre-intermediate)! Мне очень нравится заниматься в Вашем центре, хороший выбор вариантов занятий и очень доступная форма обучения. Спасибо огромное Коростелёвой Екатерине! Цветкова Елена, Чигибаева Виолетта Английский. Для начинающих. В центре очень хорошая атмосфера. Преподаватели очень нравятся: объясняют всё доуступно. Уроки проходят позитивно, весело и быстро (к сожалению 🙁 ). Большое спасибо нашему преподавателю Ульяне за то, что материал преподаётся доступно и понятно, также нравится то, что даётся домашнее задание на закрепление пройденного материала. Хочется пожелать центру дальнейшего развития и процветания. Спасибо большое!!! Аввакумова Ольга Английский. Общий курс. Всем привет! Очень рада, что пошла в эту школу. Все такие чертовски милые, что, если пропускаю занятие — всегда расстраиваюсь. Кейт — наш учитель — просто прекрасна=)) Все мои коллеги по занятиям, похоже, готовы ходить сюда всегда! Спасибо Александру, что он все так здорово организовал. We are happy!
Позвоните нам по телефону

+7 (495) 728-02-92

и мы подберём удобный для вас график

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector