Есе З Англійської Мови — Як Писати Есе Англійською? — Учим английский вместе

Що за звір такий «есе» і, як з ним боротися? Безперечно, краще всього його приручити. Пропонуємо разом тут і зараз розкласти все по поличках і розібратися, як писати есе.

 • Найчастіше, вдало написане есе може відкрити масу можливостей на дорозі до реалізації нас самих, а разом із тим і втіленню наших заповітних бажань і цілей.
 • Зміст статті:
 • Що таке есе з англійської
 • Есе з англійської

Есе З Англійської Мови - Як Писати Есе Англійською? - Учим английский вместе

Есе дуже схоже з твором- міркуванням, однак, головна відмінність цих жанрів в цілі написання есе — твір англійською мовою завжди має висновок, а есе лише спонукає читача замислитися і зробити власний. В есе автор лише розмірковує, піднімає актуальні теми, але не робить остаточний висновок, на відміну від твору. Стаття дійсно дуже схожа на есе, адже немає певної структури, є актуальна тематика.

Однак, стаття є витвором журналістики на відміну від есе. Саме цей фактор і робить статтю єдиною і неповторною у світі публіцистичного жанру. І щоби у вас не залишилося ні єдиного бажання порівнювати есе з рефератом, розгляньмо останні відмінності. В першу чергу реферат більший за об’ємом, біля 5 сторінок, в той час як есе займає частіше всього 1.5 — 2 сторінки.

Також в есе розповідь йде від лиця автора, а реферат являє собою доповідь на чітко визначену тему.

Де стане в нагоді есе з англійської:

Однак, це не всі моменти, де може стати в нагоді есе. Не секрет, що написання есе розвиває уявлення, допомагає розвинути навички аналітичного мислення.

Читайте також:

Висновок: хочете розвиватися — пишіть есе. Воно займає вкрай важливу роль в школі, університеті й навіть на роботі. Дуже важливо навчитися розуміти, як правильно писати есе англійською, щоби ще зі шкільного віку впевнено йти до успіху.

Есе З Англійської Мови - Як Писати Есе Англійською? - Учим английский вместе

Види есе

Існує 3 види есе з англійської мови:

 • For & Against Essays («За та Проти»).
 • Points to consider («Проблема і рішення»).
 • opinion essays («Особлива думка»).

  … Міжнародного стандарту аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» (за текстом — МСА 700); Міжнародного стандарту аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення» … після дати балансу. Зауважимо, що аудитор (аудиторська фірма) не може датувати свій висновок раніше, ніж буде затверджено фінансову звітність керівництвом підприємства. Перед …

For & Against Essays

Есе «За та Проти» — в даному типі есе основним завданням варто розглянути дві існуючі точки зору. Важливо об’єктивно оцінити обидві позиції та виразити своє бачення кожної зі сторін.

Структура:

 1. Вступ (тут важливо схарактеризувати тему, про яку буде йти мова, не виказуючи свою власну думку).
 2. Основна частина (тут важливо виразити свою думку про проблему, привести приклади та докази).
 3. Висновок (в даному розділі ви робите підсумки й сумуєте все вищеперелічене. Пам’ятайте, що в даному типі есе конкретний висновок робити не слід, можна лише розподілити по двох шальках терезів всі аргументи).

Важливо! Слова I think , I believe , In my opinion , etc. можна вживати тільки у висновку , де ви висловлюєте свою позицію.

Корисні фрази:

При розгляді точок зору ( початок есе):

 1. firstly – по-перше;
 2. in the first place – на першому місці;
 3. to begin with – почнемо з;
 4. secondly – по-друге;
 5. finally – кінець кінцем.

Щоби вказати переваги :

 • another – інше;
 • an additional advantage ofis … – додаткова перевага чогось є;
 • the main advantage ofis … – додаткова перевага чогось є.

Щоби вказати недоліки :

 1. a further – наступний;
 2. a major disadvantage / drawback of … – основний недолік;
 3. the greatest / most serious / first disadvantage – основний недолік;
 4. another negative side of … – інша негативна сторона цього…

Щоби представити кожну точку зору :

 • one point / argument in favour of … – oдин аргумент на користь…;
 • one point / argument against … – один аргумент на проти…;
 • it could be argued that … – існують суперечки, що…

міркуванні

 1. moreover – більш того;
 2. in addition – в додаток;
 3. furthermore – крім того;
 4. besides – крім;
 5. apart from – крім;
 6. as well as – так само, як;
 7. also – також;
 8. both – обидва;
 9. there is another side to the question … – є інша сторона цього питання…

Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада»

спадщину, в якій обік цінного, було багато схибленого, багато суперечностей.» – так відгукнувся про нього І.Франко в «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.». Внесок П.Куліша … що його супроводжували не тільки здобутки, а й невдачі, заборони, переслідування. Дбаючи про розвиток української мови й освіти народу П.Куліш створив перший український фонетичний правопис, ..

.

Для того, щоби виразити контраст :

 • however – проте;
 • on the other hand – з іншої сторони;
 • still – ще;
 • yet – ще;
 • but – але;
 • nevertheless – проте;
 • it may be said / claimed that – говорять, що…;
 • although – хоча;
 • while – в той час, як…;
 • despite / in spite of – не дивлячись на…

Opinion Essays

« Особлива думка » — в даному типі есе важливо виразити свою позицію відносно тої чи іншої проблеми. Важливо приводити приклади, аргументи на користь вашої думки, а також виражати свою позицію достатньо прозоро.

 1. Структура:
 2. Вступ (тут важливо вказати питання, яке буде розглядатися, а також вашу позицію відносно нього).
 3. Основна частина (важливо вказати думки, протилежні вашій, пояснити, чому вони мають право на існування, а також привести аргументи на користь вашої думки).
 4. Висновок (в даному розділі ви ще раз висловлюєте свою точку зору іншими словами).

Корисні фрази :

Для того, щоби висловити власну думку:

 1. to my mind … – моя думка;
 2. in my opinion / view … – я вважаю…;
 3. I firmly believe … – я твердо впевнений…;
 4. I am (not ) convinced that … – я не впевнений, що…;
 5. I (definitely ) feel / think that … – я безумовно вважаю, що…;
 6. it seems / appears to me … – схоже на те, що…

Points to consider essays

Есе «Проблема і рішення» пишеться в формальному стилі. Важливо поставити проблему, потім розглянути шляхи її рішення.

 1. Структура:
 2. Вступ (тут ви маєте заявити про проблему).
 3. Основна частина (важливо показати можливі шляхи рішення проблеми і її наслідки).
 4. Висновок (в даному розділі ви висловлюєте свою особисту думку про рішення проблеми).

Корисні фрази :

пояснити ситуацію

 • because – тому що
 • due to (the fact that ) – завдяки чомусь
 • the reason is that – причина в тому, що
 • thus – таким чином
 • consequently – в результаті
 • so that … – таким чином
 • in order to … – для того, щоби
 • with the purpose of – з ціллю
 • intention of (+ing ) – з наміром

вірогідність

 1. it can / could / … – можливо…
 2. it is possible – можливо;

Как писать эссе по английскому языку – структура сочинения | Английский просто!

Написание эссе по английскому языку – одно из самых главных заданий на тестах. Бывают разные типы эссе в английском языке, но каждое должно соответствовать структуре и определённым правилам написания. В этой статье вы узнаете, как правильно писать сочинение по английскому языку на любую тему.

Есе З Англійської Мови - Як Писати Есе Англійською? - Учим английский вместе

План написания эссе по английскому языку

Перед тем как начать писать эссе необходимо устроить «мозговой штурм», чтобы собрать все мысли и расставить все по полочкам. Чтобы это сделать существует план, который шаг за шагом объясняет, что необходимо делать.

 1. Прочитайте название эссе и подчеркните ключевые слова.
 2. Решите для себя согласны ли вы с рассматриваемым утверждением или нет.
 3. Сделайте список аргументов в пользу утверждения.
 4. Сделайте список аргументов против утверждения.
 5. Сформулируйте своё собственное мнение.
 6. Начните писать эссе.
 7. Используйте связующие слова и вводные конструкции.

Это 7 простых пунктов, на которые стоит опираться, когда вы пишите сочинение.

Структура эссе по английскому языку

Как в русском языке, так и в английском языке сочинение состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. Однако, каждая из частей имеет свои нюансы и правила.

 • Введение (Intro­duc­tion):

В введении задачей автора эссе является рассказать читателю, о чем это сочинение. Сделать это можно перефразировав название сочинения или тезис (если таковой имеется), или задавая риторические вопросы. Чаще используется первый вариант. Обычно введение состоит из 3–5 предложений.

 • Основная часть (The Main Body):

В основной части главной задачей автора является представить свои идеи и аргументы в пользу или против тезиса. Обязательным в основной части является использование примеров: из литературы, из новостей или из личного опыта. Основная часть эссе занимает его большую часть, так как в нем рассказывается все и обо всем.

 • Заключение (Con­clu­sion):

В заключении автор сочинения должен сделать выводы и подвести итог или высказать своё мнение. Сделать это можно также перефразировав тезис (но это должно также отличаться от введения), суммировав аргументы или призвав читателя к действию. Объем заключения должен быть примерно таким же, как и объем введения.

Вводные конструкции и связующие слова

Использование связующих слов и вводных конструкции обязательно при написании сочинений на английском языке. Каждая часть эссе имеет определенные конструкции, которые подходят только им. Представим вам список link­ing words and intro­duc­to­ry phras­es с переводом:

Введение

Существует множество вариантов того как можно начать сочинение на английском языке. Это примеры самых часто используемых вводных конструкций:

 • Let me begin my essay by say­ing that … – Позвольте мне начать своё эссе с того, что …
 • Nowa­days … – В наше время …
 • It has been proved that … – Было доказано, что …
 • It is gen­er­al­ly known that … – Общеизвестно, что …
 • It is true that … – Правда, что …
 • It is obvi­ous that … – Очевидно, что …
 • Some peo­ple believe / regard / con­sid­er that … (how­ev­er / at the same time) oth­ers believe / think that … – Некоторые люди верят / считают / считают, что … (однако, в это же время) другие верят / думают, что …

Эти конструкции употребляются реже, но тоже имеют место быть:

 • It is pop­u­lar­ly believed thatLis­ten … – Широко распространено мнение, что …
 • Peo­ple often claim thatLis­ten … – Люди часть утверждают, что …
 • It is often alleged thatLis­ten … – Часто утверждают, что …
 • Some peo­ple argue thatLis­ten– Некоторые люди утверждают, что …
 • Most peo­ple feel thatLis­ten– Большинство людей считают, что …
 • Some peo­ple point out thatLis­ten – Некоторые люди отвечают, что …

Данные конструкции используются, чтобы согласиться или не согласиться с тезисом и выразить своё мнение:

 • Obvi­ous­lyLis­ten … – Очевидно …
 • Actu­al­lyLis­ten … – Фактически …
 • Nat­u­ral­lyLis­ten … – Естественно …
 • Of courseLis­ten … – Конечно …
 • It is obvi­ous thatLis­ten … – Очевидно, что …
 • It is nat­ur­al thatLis­ten … – Естественно, что …
 • I am absolute­ly sure thatLis­ten– Я (абсолютно) уверен в том, что …
 • It is true thatLis­ten … – Правда, что …
 • As for meLis­ten … – Как по мне …
 • In my opin­ionLis­ten … – По моему мнению …
 • In my viewLis­ten– На мой взгляд …
 • To my way of think­ingLis­ten … – На мой образ мышления …
 • I am con­vinced thatLis­ten– Я убежден в том, что …
 • It strikes me thatLis­ten … – Меня поражает то, что …
 • It is my firm belief thatLis­ten … – Я твердо убежден в том, что …
 • I am inclined to believe thatLis­ten … – Я склонен верить в то, что …
 • As far as I am con­cernedLis­ten … – Насколько мне известно …
 • It is my strong belief thatLis­ten … – Я твердо верб в то, что …
 • I absolute­ly agree withLis­ten– Я абсолютно согласен с тем, что …
 • I total­ly dis­agree withLis­ten– Я (полностью) не согласен с тем, что …
 • I am total­ly againstLis­ten– Я категорически против …

Чтобы связать введение с основной частью следует заканчивать его следующими фразами:

 • Let me offer you some exam­ples / ideas / argu­ments to sup­port my / this point of view / opin­ion. – Позвольте мне предложить вам несколько примеров / идей / аргументов, чтобы поддержать мою точку зрения / моё мнение.
 • Let me present some exam­ples / ideas / argu­ments to sup­port my / this point of view / opin­ion. – Позвольте мне представить вам несколько примеров / идей / аргументов, чтобы поддержать мою точку зрения / моё мнение.
 • Let me focus on … – Позвольте мне сосредоточиться на том, что …
 • In my essay I would

Збірник методичних рекомендацій "How to write an English essay?What about English letters? It is easy!"

 •    Управління освіти Соледарської міської ради
 • Міський методичний кабінет
 • Секція вчителів іноземних мов
 • Методичні рекомендації з написання листів та есе
 • How to write an English essay?
 •     What about English letters?
 • Есе З Англійської Мови - Як Писати Есе Англійською? - Учим английский вместеIt is easy!
 •                                         2017 — 2018
 • Кашеварова Олена Віталіївна, вчитель англійської мови Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради Донецької області
 • Анотація

Есе або лист з англійської мови – важлива складова багатьох екзаменів, іспитів, перевірок та контрольних робіт як у школі, так і в університеті. Тому треба вміти правильно писати есе ( лист), якщо ви хочете отримати отримати максимальну кількість балів за завдання.

У посібнику надаються різні види есе та листів, надається алгоритм їх написання, наведені приклади різноманітних кліше та стійких виразів

ЧАСИНА 1    How to write an English essay?

 Що являє собою есе англійською мовою? Це короткий твір з певною структурою, в якому ви міркуєте на певну тему і висловлюєте свою точку зору по заданій темі.

Структура есе з англійської мови універсальна для всіх іспитів. Письмова робота складається з наступних частин:

 1. Тема — назва есе, що відображає тему розповіді.
 2. Введення — 2-4 коротких пропозиції, які розкривають тему есе.
 3. Основна частина — 2-3 абзаци, що описують суть твору. У них вам потрібно максимально повно і грамотно розкрити тему, навести доводи і аргументувати їх.
 4. Висновок — 2-4 речення, що підводять підсумок написаному. У цій частині ви робите загальний висновок по темі ессе.

Кожен з абзаців в основній частині твору починається з вступної пропозиції (Topic Sentence), це «введення» до абзацу. Наступні пропозиції розвивають і підтверджують думку, висловлену в Topic Sentence.

Вид есе з англійської мови, яке вам потрібно написати, залежить від заданої теми і іноді вказується в завданні. Прийнято виділяти три основних види есе:

 1. За і проти. For and against essays
 2. Есе-думка. Opinion essays
 3. Пропозиція вирішення проблеми. Suggesting solutions to problem essays

1. За і проти. For and against essays

Назва говорить сама за себе: ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось явища. План есе англійською мовою наступний:

Вступ. У ньому ви підводите читача до теми обговорення.

Почніть з загального уявлення теми (In today's world … it is important) і пропозиції, що виражає її двоїстий характер (It can be regarded as … but not without its problems).

 1. Поставте тему / проблему, обговоріть загалом про цю тему, ви можете:
 2. -Задати питання або почати з пропозиції, посилайтеся на історію теми
 3. -Ввести протилежні погляд
 4.                          Useful Language
 5. — Since the times immemorial … For centuries … people have been arguing / thinking about … struggling for … Today we still …
 6. — People have always wanted …

— Some people believe that … while others claim that … Both sides have their reasons. Let’s consider them.

— As a general rule … It is popularly believed that … It is often suggested … People often claim that … A lot of people think that … Many people are in favour of … / are convinced that

 — We all know that…

 — Can you imagine … ? Isn't it amazing …? Have you ever thought of …? Isn't it strange…?

       — There are both advantages and disadvantages …Let's begin with …

— The problem / issue / phenomenon of … is / arrears to be / has always been …,

— People always say / have always thought / agreed / sais / believed …, It is a controversial / burning / hot question …,      -There is a dispute / discussion / no agreement …

Основна частина. Ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось дії або явища. При цьому не треба висловлювати свою точку зору, дотримуйтеся нейтралітету.

Наведіть аргументи «за» (In its favour) і потім аргументи «проти» (However, critics are quick to point out). Як показано в зразку, ви можете наводити аргументи «за» і «проти» в окремих абзацах. Намагайтеся, представляти їх симетрично (наприклад, соціальні, освітні та психологічні аспекти проблеми). Пам'ятайте, що есе такого типу вимагає збалансованої аргументації.

 • Пункти «за» і «проти», разом із вашим обгрунтуванням, з'являються у двох окремих пунктах
 • Введенняпунктів
 • — The main / most important / greatest advantage of … is that
 • — Another advantage/ disadvantage of … A further advantage/ disadvantage of …

 — One point of view in favour of/ against… The best/ worst thing about … is …

• Перерахування пунктів

— In the first place … First of all … To start with… To begin with…

 — Secondly … Thirdly … Finally … Last but not least

• Додати більше інформації до тієї ж теми

 — What is more … Furthermore … Moreover … Another advantageis … — In addition to this … Besides … Apart from this …

Зробити контраст

 — On the other hand … /however … /in spite of the fact that … /despite the fact that …

  — while… /nevertheless …/ even though … /although … it can be argued that 

 1. Впровадити контрастні точки зору
 2. — It is argued that … /People argue that … /Opponents of this view say …/ There are people who oppose … /Contrary to what most believe …
 3. • Навести приклади

Рассказ о себе на английском языке c переводом, пример эссе

Есе З Англійської Мови - Як Писати Есе Англійською? - Учим английский вместе

Содержание

Правильный и грамотный рассказ о себе помогает создать хорошее впечатление в незнакомом обществе, раскрыть себя с лучшей стороны и показать свои достоинства, а также продемонстрировать коммуникативные навыки.

Порой с такой задачей справиться не так уж и просто ввиду психологических и социальных факторов. Если говорящий испытывает сложности, говоря вкратце о себе на родном языке, то при общении на иностранном языке помимо языкового барьера и непреодолимого волнения он сталкивается с еще большими трудностями.

В таких ситуациях, не справившись с волнением, говорящий рискует показать себя не с лучшей стороны. Поэтому крайне важно уметь грамотно преподнести свою биографию и четко понимать, как рассказать о себе на английском.

Когда вам понадобится монолог о себе?

В зависимости от обстоятельств и целей общения ваш рассказ о себе на английском может слегка отличаться.

Так, если вы претендуете на какую-либо должность, впечатление зависит от первого шага и от каждого сказанного слова. В таких ситуациях, необходимо знать, как грамотно преподнести информацию о своих профессиональных качествах и навыках, а также на какие аспекты личности сделать акцент.

Если же вы представляетесь в новом кругу друзей, единомышленников, коллег, будет уместно сделать акцент на личностные качества.

Что следует включить в рассказ?

При первом знакомстве необходимо упомянуть главную информацию о себе. Классическая автобиография на английском включает представление (типа «меня зовут…»). Далее ваш монолог также будет иметь небольшие отличия в зависимости от публики и слушателей.

Если речь идет о собеседовании, после представления необходимо начать повествование с образования (где, когда и как), включить информацию об имеющемся трудовой опыте и навыках.

Важным пунктом является упоминание личностных качеств и их влияние на работу. Зачастую на собеседованиях у кандидатов интересуются, почему именно они должны занять постдолжность.

Поэтому закончить рассказ о себе на английском языке можно парой предложений на эту тему.

Если вы готовитесь представиться в новой кампании, ваше сочинение о себе может носить менее формальный характер и быть более живым. Если у вас есть общий знакомый, можно пояснить, каким образом и где вы познакомились. Рассказать откуда вы, чем увлекаетесь.

В зависимости от цели, ваш монолог будет ограничен по времени. Поэтому надо заранее оговорить этот вопрос, чтобы точно уложиться в отведенное время. Например, ваше сочинение в школе будет включать около 10 предложений и займет всего пару минут, а собеседование или экзамен в университете будет более емким и содержательным.

План эссе о себе

Итак, перейдем от слов к действию. Вот как должен выглядеть стандартный план представления себя:

1. Общая информация (имя, фамилия, возраст)

Як правильно написати Есе з англійської мови | Англійська мова

Іноземна мова – це цілий комплекс знань і умінь, і величезне місце в ньому відведено письмових робіт. Причому вони викликають найбільші утруднення, оскільки тут учням потрібно показати і свій словниковий запас і знання граматики, та вміння формулювати думки.

Але впоратися з есе з англійської для іспиту цілком реально, тим більше, якщо заздалегідь підготуватися до його написання. Саме щільною підготовкою до твору ми і пропонуємо зайнятися сьогодні, тому у статті детально поговоримо про те, як написати есе англійською мовою.

Наведемо популярні фрази, розповімо про складання плану твору, навчимо вірного стилю письма і поділимося невеликими хитрощами. Приєднуйтесь до читання, якщо хочете вміти писати екзаменаційні твори швидко і правильно!

Що собою являє есе з англійської

Для того, щоб навчитися складати письмові роботи, потрібно досконально розібратися в принципі їх виконання. І передусім слід зрозуміти, що взагалі таке есе з англійської мови, і навіщо воно пишеться.

Отже, при вивченні іноземної мови ми розвиваємо в собі відразу кілька навичок: словниковий запас, граматику, читання, фонетику (розуміння), говоріння й письмо. Причому навичка письма не дарма стоїть в завершенні цього ряду, адже він поєднує в собі всі попередні вміння.

Так що тоді таке есе англійською? Не що інше, як показова письмова робота, демонструє весь комплекс знань і вмінь учня з іноземної мови.

Коли ми пишемо твір, ми формулюємо думки, формуємо їх у слова, граматично вірно складаємо пропозиції та під час перевірки читаємо (вимовляємо) цей текст про себе.

Так що можна сказати, що зразок есе з англійської – це яскравий приклад мовленнєвих навичок людини, адже щоб самостійно написати таку роботу, потрібно в достатній мірі оволодіти іноземною мовою.

Тому і включають написання твору у ЄДІ з англійської мови, а також у іспити на отримання сертифікату IELTS чи TOEFL.

І саме через багатозадачності такі великі труднощі викликає рішення цієї частини іспиту в учнів.

Але не треба панікувати: насправді написати есе з англійської мови на «відмінно» можна і при досить скромному рівні знань. Просто потрібно добре підготуватися і завчити поради, якими ми прямо зараз поділимося.

Вище вже зазначалося, що для підготовки необхідно провести детальний розбір процесу написання твору. Що таке есе ми вже зрозуміли, тепер йдемо далі і розбираємося в тонкощах його складання. А оскільки всі екзаменаційні твори з англійської мови мають схожі стандарти, то в результаті у нас вийде готовий шаблон для здачі письмової частини будь-якого іспиту. Отже, приступаємо до розбору.

Типи есе

За стандартами перевірочних робіт англійську мову твір припускає трьох видів: загальний опис проблеми з наведенням аргументів «за»/«проти», особистий погляд на проблему з різних сторін та пошук шляхів вирішення проблеми. Розглянемо кожну різновид есе з англійської докладніше.

Перший тип офіційно називається «For and against essay». Назва говорить, оскільки сам формат роботи передбачає розвивати тему через приведення аргументів «за» і «проти». Причому написання такого твору не вимагає довгих міркувань: достатньо просто сформулювати тему, навести конкретні факти, і лише у висновку коротко позначити свою позицію з даного питання.

А ось вид твору «Opinion essay», навпаки, цілком побудований на особистому міркуванні. Причому учню потрібно не тільки викласти свій погляд на тему, але і доповнити есе з англійської мови протилежною точкою зору. У підсумку виходить така схема роботи: постановка проблеми у вступній частині, розкриття власної думки, опис можливих доводів опонентів, пояснення свого вибору і заключна думка.

І, нарешті, третій тип письмової роботи носить назву «Suggesting solutions to a problem essay». Такий формат есе пропонує учню поміркувати про способи вирішення якої-небудь глобальної проблеми. При цьому важливо не тільки викласти власні думки, але і підкріпити їх вагомими аргументами. Таким чином, для подібного есе з англійської мови правила написання виглядають наступним чином:

 • Вступна частина із зазначенням проблеми і причинами її появи.
 • Послідовне пропозицію шляхів вирішення, приведення аргументів на їх користь.
 • Міркування про наслідки.
 • Підведення підсумків та закриття теми есе.
 • Ось такі типи твори на англійській мові використовуються при складанні екзаменаційних робіт. Як видно, у кожного з них є своя специфіка, але в цілому принцип їх написання досить схожий. Це і дозволяє нам говорити про єдиному плані написання подібних робіт. До речі, зараз і розберемо, як він виглядає.

  Структура творів

  На уроках з російської мови твори нас вчать писати за чітким планом. Такий же принцип роботи слід використовувати і для письма іноземною мовою, тим більше, що план есе з англійської в більшості випадків стандартний. І виглядає він наступним чином.

 • Назва заголовок відображається тема роботи.
 • Вступ – вступна частина використовується для короткої формулювання проблеми, яка піднімається в есе. Для введення достатньо скласти 2-4 пропозиції.
 • Змістовна частина – основний текст з виразом думки, міркуванням, описом аргументів і т. п. Точний зміст цього розділу залежить від типу есе. Обсяг теж варіюється, але в середньому на розкриття теми сягає 2-3 абзаци тексту.
 • Висновок – письмова робота повинна бути грамотно завершена, щоб у читача не залишилося враження «оборванности» думки. Тому обов’язково в кінці тексту потрібно підвести підсумок всьому вище сказаному, тим самим як би «закривши» тему. Для цієї частини теж досить 2-4 речень.
 • Ось, так би мовити, чотири кити, на яких тримається структура есе з англійської мови для іспиту. Зауважимо, що всі наведені пункти обов’язкові, тобто відсутність назви, набуття або укладення означає неминуче зниження балів при оцінюванні твору.

  До речі, на іспиті після ознайомлення з темою рекомендуємо спершу швиденько «накидати» план есе російською мовою. Це допоможе вам впоратися з хвилюванням і чітко зрозуміти, про що конкретно потрібно написати текст. А коли вже є план і розуміння принципу роботи, зробити переклад есе на англійську не складе великої праці.

  Що ж, зі структурою розібралися, на черзі наступний важливе питання екзаменаційних творів.

  Рекомендований обсяг тексту

  Важливо розуміти, що кількість слів у есе для ЄДІ або іншого іспиту строго регламентовано. Причому рамки дозволеного обсягу обов’язково зазначаються прямо в екзаменаційному завданні.

  У кожного іспиту свої вимоги, тому сказати, скільки слів у есе з англійської повинно бути, можна тільки знаючи конкретний стандарт роботи. Як правило, вимоги до обсягу не виходять за рамки від 180 до 320 слів.

  При цьому за одне слово також враховують артиклі, прийменники, скорочення і навіть числівники, написані цифрами.

  Зверніть увагу, що у письмовій роботі учні не повинні переступити жоден із зазначених порогів. Інакше виконане завдання не принесе бажаних результатів оцінювання. Наприклад, текст в якому налічується менше 180 слів зовсім визнається непридатним для перевірки.

  А це означає, що завдання по написанню есе буде повністю провалено. З іншого боку, якщо слів у творі буде більше, ніж вказано в завданні, то перевіряючі відсічуть зайву частину тексту. Тобто вийде, що ваш твір втратить заключній частині і думка не буде логічно завершена.

  Отже, критерії оцінки есе з англійської також не дозволять такої роботи отримати максимальний бал.

  Тому при написанні твору потрібно ще й правильно розставити пріоритети. Як правило, в стандартній роботі введення і висновок займають по 10-20% тексту, а на основну частину припадає не менше 60% всього обсягу.

  При цьому ще відбувається розподіл і на абзаци: по одному виділяють на укладання та вступлениеэссе з англійської, і з 2-3 абзацу основного тексту. Ось на такі рамки слід орієнтуватися під час виконання роботи. Написане ж есе не полінуйтеся перечитати і підрахувати кількість слів.

  При необхідності доповніть текст вступними словами або, навпаки, скоротіть зайве. Краще вкластися в рамки заданого обсягу і не псувати собі оцінку з-за таких дрібниць.

  Стиль і оформлення письмової роботи

  А тепер поговоримо про те, як писати есе англійською мовою в стилістичному плані.

  В першу чергу відзначимо, що твори прийнято складати у формальному стилі мовлення. Отже, в тексті не доречно використовувати розмовні фрази і популярні скорочення, начебто don’t, you’re, i’m, can’t і т. п.

  Також формальний стиль не передбачає сильне вираження емоцій, тому питальний і окличний знаки тут використовуються по мінімуму.

  Те ж саме стосується і риторичних запитань, які перевіряльники зовсім можуть визнати за зайву конструкцію, використовувану для «розтягування» теми.

  Взагалі, написання есе з англійської апріорі передбачає високі вимоги до формулювання думок. І це стосується всіх моментів: від змістовності висловлювання до правильної граматики і пунктуації.

  Тому постарайтеся знайти золоту середину між простими конструкціями, в побудові яких точно не помилишся, і поширеними реченнями, що надають творові барвистість і виразність.

  Крім того, правила написання есе рекомендують дотримуватися наступних принципів:

  • Лаконічність і підтвердження своїх слів аргументами, цитатами;
  • Мінімум повторів мовних конструкцій та стилістичних прийомів;
  • Заміна категоричності пом’якшеними формулюваннями (замість «я не згоден» — «мені здається», «я вважаю»);
  • Максимальна коректність висловлювань, толерантність (зокрема, використовуйте нейтральне person замість man).

  До речі, якщо ви хочете збагатити твір точною цитатою, то не забудьте поряд у дужках вказати її автора та дату публікації.

  Отже, в теорії ми досконально розібрали, як навчитися писати есе англійської мови для іспиту. Тепер пропонуємо перейти до наступної частини, і запозичити хитрощі з практики написання англійського твору.

  Мовні кліше для написання есе на іспит з англійської мови

  Вище ми з’ясували, що будь-есе англійською – це стандартизований текст, який пишуть за схожим планом. А раз формат роботи є, то в чому і способи її виконання схожі. Отже, можна запозичити із зразків стандартні фрази і формулювання, створивши таким чином готовий шаблон есе з англійської на ЄДІ або інший іспит. Саме такій роботі і присвячений даний розділ.

  Вступна частина

  Усі твори з англійської починаються зі вступу і структура есе для єдиного держіспиту тут не виняток. Як уже зазначалося, у цій частині стисло формулюють тему тексту і підводять до основного вмісту. А допомагають почати есе з англійської стандартні комбінації, наведені в таблиці нижче.

  Фраза Переклад
  Many people think … Багато людей думають …
  It is common knowledge that… Загальновідомо, що …
  There is no doubt that… Не викликає сумнівів той факт, що …

  Фрази, які допоможуть написати потужне есе англійською

  Послідовний виклад думок — це дуже гарне вміння, яке нам прищеплювали ще зі шкільних часів. Принцип перевернутої піраміди, тобто вгорі — головне, внизу — другорядне, корисний завжди. Це стосується як мотиваційного листа, так і звичайного щотижневого статусу за проектом.

  Ті, хто вивчають англійську, знають основні фрази висловлювання своєї точки зору. Але якщо ви будете використовувати фрази з цього матеріалу, повірте, ви зазвучите зовсім не як студент!

  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійські казки, які має послухати кожен

  Більш того, якщо ви збираєтеся складати міжнародний іспит, як, наприклад, IELTS чи TOEFL, щоб вступити за кордон або поїхати працювати, ви просто зобов’язані знати ці фрази. Ну що, поїхали запам’ятовувати?

  Як висловити думку, в якій ви впевнені:

  • As far as I’m concerned | kənsəːnd | — наскільки я знаю, наскільки я можу судити

  As far as I’m concerned, your men can search every bag in the subway. — Наскільки я знаю, ваші працівники можуть оглянути всі сумки в метро.

  • I’m absolutely convinced | kənvɪnst | that — я абсолютно переконаний, що

  If I was not convinced that Washington embedded messages within it. — Якби я не був на сто відсотків упевнений, що Вашингтон передає секретне повідомлення.

  • It’s obvious | ɒbvɪəs | to me — очевидно

  It is obvious that we are not investing enough. — Очевидно, що ми не досить інвестуємо в цю справу.

  • For all I know — наскільки я знаю;

  For all I know, he could be in Paris right now. — Наскільки мені відомо, він зараз в Парижі.

  • I have no doubt | daʊt | — я не сумніваюся

  I have no doubt that the two documents are complementary. — Я впевнена, що ці документи доповнюють один одного.

  • If you want my honest opinion | ɒnɪst əpɪnjən | — якщо ви дійсно хочете знати мою думку

  Well, you’re here so you must want my honest opinion. — Ти тут, тому що хочеш почути мою думку.

  • I tend to think — я вважаю;
  • I reckon | rɛk (ə) n | — я вважаю;
  • As I see it — як я це бачу;

  Як англійською сказати, що ви сумніваєтеся:

  Якщо ви хочете допустити якусь думку, але при цьому дати собі простір для помилки, запам’ятовуйте наступні фрази:

  • I suppose | səpəʊz | that — я припускаю, що;

  I suppose I thought they deserved some privacy. — Я припускаю, що я подумав, що їм потрібно особистий простір.

  • I must admit | ədmɪt | that — повинен визнати, що;

  But I must admit she’s beautiful. — Повинна визнати, що вона прекрасна.

  • I’m fairly sure — я цілком впевнений;

  I’m fairly sure that’s why he started this. — Я цілком впевнений, що це і стало причиною його дій.

  • At my best guess | ɡɛs | — мені здається

  My best guess is that they need someone with scientific knowledge to help them bioengineer a new strain of species. — Мені здається, що їм потрібен хтось з науковими знаннями, щоб створити нові види.

  Як англійською сказати про те, в чому ви впевнені та що підтверджено:

  • Apparently | əparəntli | — мабуть, ймовірно;

  Apparently his sword was as mighty as his pen. — Мабуть, його меч був так само сильний, як і його перо.

  • It is thought that = It is considered | kənsɪdəd | — вважається що;
  • It is generally accepted that | dʒɛn (ə) rəli əksɛptɪd | — заведено вважати, що.

  Як підкреслити суб’єктивну думку:

  • Personally, I prefer to think that — Я схильний думати, що;
  • As for me, I tend to assume | əsjuːm | that — Що стосується мене, я вважаю що;
  • That’s my view exactly — це саме моя думка;
  • In my humble opinion | hʌmb (ə) l əpɪnjən | — на мою скромну думку.

  Нагадаємо, що нещодавно ми писали про 8 скоромовок, які відшліфують вашу дикцію до ідеалу.

  Як писати есе англійською | Самовчитель

  Вимога написати есе з англійської входить до числа поширених завдань при вивченні англійської мови. Воно також є частиною більшості іспитів з англійської мови, починаючи з ЄДІ і закінчуючи міжнародними IELTS та TOEFL.

  Навчитися писати есе англійською – непросте завдання, але я допоможу вам у цьому. Це перша стаття з циклу матеріалів про написання есе. Нижче ми розглянемо, що являє собою есе англійською мовою, які його види існують і як виглядає загальний план написання есе.

  Із статті ви дізнаєтесь:

  • Що таке есе?
  • Види есе: думка, за і проти, проблема і рішення
  • Есе-думка (Opinion Essay)
  • Есе «за і проти» (For and Against Essay)
  • Есе-рішення проблеми (Suggesting Solutions to a Problem Essay)
  • Структура есе. Загальний шаблон написання

  Що таке есе?

  Есе – це письмова робота, що представляє собою твір з чіткою структурою.

  В есе розглядається визначена проблема і – нерідко, хоч і не завжди – ваша позиція по відношенню до цієї проблеми. Проблему зазвичай потрібно розглянути з декількох сторін і навести аргументи на користь або спростування тієї чи іншої точки зору. Мета і зміст есе тісно залежать від його різновиду.

  Теми есе з англійської мови досить різноманітні. Зазвичай в есе піднімається той чи інший актуальне питання, з приводу якого можна мати різні думки; потенційно болючих тем при цьому намагаються уникати (політика, релігія, деякі соціальні і культурні питання).

  Якщо ви знаєте тему заздалегідь, перед написанням есе бажано підготуватися і пошукати достовірну інформацію по ній. Есе піде на користь, якщо, аргументуючи свою позицію, ви приведете реальні дані. Зрозуміло, якщо ви з’ясуйте тему тільки на іспиті, це неможливо; в такому випадку варто розраховувати лише на свої знання.

  Довжина есе може бути різною і звичайно варіюється в межах від 180 до 1500 слів. Вам слід заздалегідь з’ясувати, есе якої довжини потрібно в вашому випадку і орієнтуватися на цей обсяг.

  Якщо ваше есе помітно коротше необхідного, його можуть не перевірити взагалі, а якщо значно довше – екзаменатор проігнорує всі його частини, які знаходяться за межами ліміту, і виставить оцінку як незакінченому.

  Стиль написання есе – академічний. Це означає, що ви повинні використовувати нейтральну лексику, уникати розмовних слів і фраз, писати слова повністю, без скорочень (I am замість i’m, does not замість doesn’t тощо).

  Пропозиції не повинні бути занадто простими, адже вам доведеться описувати причини і наслідки явищ, підкріплювати затвердження аргументами і робити висновки з викладеного. Це вимагає грамотних переходів від однієї смислової частини до іншої, тому вкрай вітається використання усталених словесних конструкцій.

  Кілька десятків з них ви знайдете у статті «Вступні та сполучні фрази англійською«.

  Важливо також пам’ятати, що есе потрібно в першу чергу не для того, щоб перевірити вашу обізнаність про який-небудь темі або визначити ваші навички побудови логічних міркувань.

  Основне його призначення – з’ясувати рівень ваших знань з англійської мови, а отже, особливу увагу потрібно приділити орфографії та граматики.

  В ідеалі, в есе не повинно бути помилок, тому перед здачею бажано кілька разів його перевірити і акуратно внести виправлення.

  Метод Франка — метод читання Іллі Франка

  Види есе: думка, за і проти, проблема і рішення

  Існує кілька основних типів есе, які значно розрізняються за змістом і мети написання. Найчастіше таких типів виділяють три: есе-думка (Opinion Essay), есе «за і проти» (For and Against Essay) і есе-рішення проблеми (Suggesting Solutions to a Problem Essay). Нижче ми розглянемо особливості кожного з них.

  Есе-думка (Opinion Essay)

  Есе-думка – різновид есе, де ви висловлюєте свою точку зору щодо означеного явища і аргументовано її захищаєте. Вам слід не тільки обґрунтувати її і пояснити, чому ви вважаєте вірною саме її, але і розглянути альтернативні позиції з питання і спростувати їх, привівши доводи проти.

  Не можна забувати про те, що у розгляді альтернативних точок зору ви теж повинні проявляти об’єктивність і сумлінно зважувати їх плюси і мінуси.

  Есе «за і проти» (For and Against Essay)

  • В есе «за і проти» ви розглядаєте питання з різних позицій, наводячи аргументи на користь якогось явища або будь-якої точки зору щодо нього і точно так само наводячи доводи проти.
  • На відміну від есе-думки, ви не повинні висловлювати своє особисте ставлення до питання; і переваги, і недоліки явища повинні оцінюватися об’єктивно, а різні точки зору – по можливості розглядатися як рівноцінні.
  • У висновку такого есе можна вказати, який з позицій дотримуєтеся ви, або зробити висновок про те, чи переважають позитивні сторони явища, або ж негативні.

  Есе-рішення проблеми (Suggesting Solutions to a Problem Essay)

  У цьому есе вам дається проблема, що стоїть перед окремими людьми або перед людством в цілому, і ви повинні описати заходи, які можна вжити за її рішенням. При цьому ви повинні вказати, чому ви вважаєте ці заходи дієвими, і описати, як саме вони вплинуть на ситуацію і до якої міри будуть ефективні.

  Фразовий дієслово тижня: to break in

  Структура есе. Загальний шаблон написання

  Різні види есе мають різну структуру, але всі вони спираються на один загальний план. Кожне есе складається з чотирьох частин: заголовка, вступу, основної частини та висновків.

  Загальний шаблон написання есе виглядає так:

  • Вступ — в цій частині озвучується тема есе, щоб читає розумів, про що мова нижче.
  • Основна частина — розкривається тема есе з висловленням своєї думки або розглядом проблеми з різних сторін.
  • Висновок — в цій частині підсумовується все сказане в основній частині, робляться якісь висновки.

  Докладніше про структуру есе читайте у статті «Структура есе. Шаблон написання і приклад«.

  Ссылка на основную публикацию
  Adblock
  detector