Англійська Транскрипція — Транскрипція Англійських Букв — Учим английский вместе

Англійська транскрипція: вимова букв та звуків на англійській

Транскрипція англійських букв — те з чого починається вивчення англійської мови. Абсолютно не важливо, «Elementary» ви чи «Upper-Intermediate», транскрипцію використовують усі, іноді навіть несвідомо. Для початку відновімо в пам’яті, що означає фраза «англійська транскрипція»?

 Зміст статті:

Транскрипція англійської мови — це послідовність фонетичних символів, котра допомагає нам зрозуміти, як прочитати той чи інший звук, слово. Частенько студенти стикаються з транскрипцією на початку вивчення мови, коли ще достатньо тяжко читати навіть доволі прості слова, а надалі просто не звертають на неї увагу. Однак так буде не все.

Як тільки студент починає вміло використовувати складні граматичні конструкції та напрацьовує непоганий словниковий запас для вільного спілкування, то тут же з’являється бажання говорити красиво, як носій мови, тобто, вдосконалювати свою вимову англійських слів. Ось тут ми і згадуємо стару добру транскрипцію.

Для того, щоби не прийшлося згадувати добре забуте старе, пропонуємо час від часу повертатись до повторення. Звичайно, в ідеалі транскрипцію потрібно проходити разом із тічером, адже на письмі не передати усі тонкощі вимови, але якщо ви зараз читаєте цю статтю, фундамент красивої вимови та правильного читання вже закладені і ви точно доб’єтеся бажаної цілі.

пройдіть тему в онлайн тренажері: 

Транскрипція голосних звуків

Голосні звуки бувають двох видів — поодинокі звуки та дифтонги.

[ ʌ ] – [ а ] – коротке;[ a: ] – [ а ] – глибоке;[ i ] – [ і ] – коротке;[ i: ] – [ і ] – довге;[ o ] – [ о ] – коротке;[ o: ] – [ о ] – глибоке;[ u ] – [ у ] – коротке;[ u: ] – [ у ] – довге;[ e ] – як у слові «плед»;[ ɜ: ] – як у слові «мед».
Англійська Транскрипція - Транскрипція Англійських Букв - Учим английский вместе

Читай также

Уровень Intermediate — описание уровня владения английским B1

Англійські дифтонги

Дифтонг — звук, який складається з двох звуків. Частіше всього його можна розділити на 2 звуки, однак, на письмі це не передати. Частенько дифтонги позначаються не сукупністю декількох знаків, а своїм особистим знаком.

[ əu ] – [ оу ];[ au ] – [ ау ];[ ei ] – [ ей ];[ oi ] – [ ой ];[ ai ] – [ ай ].

Правила вимови голосних в англійській

 • Звук «a» має чотири різновиди:[ ʌ ] – короткий звук, як у словах «duck», «cut»;[ æ ] – м’який звук. Аналогу йому немає в українській мові. Читається він як у слові «cat»;[ a: ] – довгий звук, який читається як у слові «car»;[ ɔ ] – короткий звук, який звучить одночасно подібно і на «о», і на «а». В британській вимові, це скоріше «о», як у слові «hot» або «not».
 • Звук «e» може читатися трьома способами:[ e ] – наприклад як у слові «let»;[ ə: ] – цей звук трохи нагадує українське звукосполучення «йо», тільки читається ще трохи м’якше. Наприклад, «bird», «fur»;[ ə ] – один з найбільш поширених звуків в англійській транскрипції. За звучанням цей звук подібний до українського звуку «е». Він стоїть тільки у ненаголошених складах та буває практично не чуваним або невиразним, наприклад, ['letə] «letter» — лист.
 • Звук «i» може бути довгим та коротким:[ I ] – короткий звук, наприклад, як у слові «film»;[ i: ] – довгий звук, наприклад, як у «sheep».
 • Звук «о» також має 2 варіанти — довгий та короткий:[ ɔ ] – короткий звук, як у слові «bond»;[ ɔ: ] – довгий звук, як у слові «more».
 • Звук «u» також може вимовлятися двома способами. Він може бути довгим або коротким:[ u ] – короткий звук, як у слові «put»;[ u: ] – довгий звук, як у слові «blue».

Транскрипція приголосних звуків

В транскрипції приголосних звуків все достатньо просто. В основному вони звучать подібно приголосним української мови. Достатньо пару разів вдумливо поглянути на вищезгадані букво поєднання і вони залишаться у вашій пам’яті.

Приголосні звуки[ b ] – [ б ];[ d ] – [ д ];[ f ] – [ ф ];[ 3 ] – [ ж ];[ dʒ ] – [ дж ];[ g ] – [ г ];[ h ] – [ х ];[ k ] – [ к ];[ l ] – [ л ];[ m ] – [ м ];[ n ] – [ н ];[ p ] – [ п ];[ s ] – [ с ];[ t ] – [ т ];[ v ] – [ в ];[ z ] – [ з ];[ t ] – [ ч ];[ ∫ ] – [ ш ];[ r ] – м’яке [ p ], як у слові рупор;[ о ] – знак м’якості, як в українському звукосполученні «йо» (йогурт).
Приголосні англійської мови, котрих немає в українській мові та їх вимова[ θ ] – м’яка буква «c», язик знаходиться поміж передніми зубами верхньої та нижньої щелепи;[ æ ] – як «е», тільки більш різко;[ ð ] – як «θ», тільки з додаванням голосу, ніби м’яка буква «з»;[ ŋ ] – носовий, на французький манір, звук [ n ];[ ə ] – нейтральний звук;[ w ] – як «в» та «у» разом, м’яка вимова.

Особливості англійської транскрипції

Для того, щоби простіше орієнтуватися в читанні слів, важливо знати головні особливості транскрипції:

 • Особливість 1. Транскрипція завжди оформляється у квадратних дужках.
 • Особливість 2. Щоби не заплутатись, де робити наголос у слові, варта врахувати, що він завжди ставиться перед ударним складом. ['neim] — транскрипція слова name.
 • Особливість 3. Важливо розуміти, що транскрипція — це не англійські букви та звуки, з яких складається слово. Транскрипція — це звучання слів.
 • Особливість 4. В англійській мові транскрипція складається з голосний звуків, дифтонгів та приголосних.
 • Особливість 5. Для того, щоб показати, що звук є довгим, в транскрипції використовують двокрапку.

Звичайно, знаючи тільки набори символів, доволі складно читати все грамотно, адже існує безліч виключень. Для того, щоб читати правильно необхідно розуміти, що існують закриті склади та відкриті.

Відкритий склад закінчується на голосну букву (game, sunshine), закритий — на приголосну (ball, dog).

Деякі звуки англійської мови можуть вимовлятися по різному, в залежності від типу складу.

Англійська Транскрипція - Транскрипція Англійських Букв - Учим английский вместе

Читай также

Топ 40 слов из сленга о еде

Висновок

Варто пам’ятати, що в любій справі головне — практика (до речі, ви можете почати практикуватись в англійській дистанційно прямо зараз). Транскрипція звуків в англійській мові піддасться вам легко, якщо ви будете наполегливо працювати над цим.

Одного разу прочитати правила буде недостатньо. Важливо повертатись до них, опрацьовувати та регулярно повторювати до тих пір, доки вони не будуть відроблені до автоматизму.

Кінець кінцем, транскрипція дозволить поставити правильну вимову звуків в англійській мові.

Запам’ятовуванню англійської з транскрипцією та правильною вимовою англійських букв та слів будуть відмінно сприяти словники. Можна використовувати як англійські онлайн словники, так і старі добрі печатні видання. Головне не здаватися!

Натхнення вам та успіхів у навчанні. May the knowledge be with you!

Бонуси для тих, хто читає до кінця!

Велика та дружна сім’я EnglishDom

Транскрипция английских слов, английские буквы и их произношение — Top10English

В английском алфавите 22 буквы, которым соответствуют 44 звука. Поэтому иностранцу не так просто разобраться, как правильно читать по-английски то или иное слово. И здесь на выручку приходит транскрипция.

Это ценный инструмент, без которого не добиться точного произношения. Даже при том, что в большинство онлайн-переводчиков встроена функция озвучивания слов.

А ведь именно правильное произношение важно для свободного общения с жителями англоязычных стран и успешной сдачи международных экзаменов по предмету.

Детальное изучение всех правил чтения, принятых в английской речи, спасает не всегда — есть масса исключений, в которых порой путаются даже коренные жители страны.

Здесь встречаются гласные, которые в разных словах звучат по-разному, устойчивые сочетания букв, произношение которых нужно заучить, и даже буквы, которые вообще не произносятся. Поэтому количество букв и звуков в слове зачастую отличается.

А значит, чтобы в совершенстве освоить иностранный язык, нужно в первую очередь научиться читать транскрипцию английских слов.

Что такое транскрипция

Что такое транскрипция звуков в английском языке, и почему ее так важно освоить во время изучения иностранной речи? Это графическая передача звуков, которая показывает, как правильно читается и произносится слово.

Для этого используется общепринятый набор знаков, заключенных в квадратные скобки []. Самый востребованный из них — Международный фонетический алфавит (International Phonetic Alphabet).

Транскрипция наиболее актуальна как раз для английского языка, с характерным для него несоответствием между тем, как пишется и произносится большинство слов.

В отличие от фонетического разбора, привычного для русского языка, транскрипция содержит и дополнительные знаки. Ее главное назначение — показать, как слово звучит, а не просто пишется. Встретить ее можно прежде всего в печатных словарях.

Хотя при изучении иностранного языка многие предпочитают пользоваться самостоятельно составленными словарями, куда вносят только английские слова и русский перевод.

Такой подход неверен: правильно прочитать английское слово буквами, не разбираясь в транскрипционных знаках языка, не получится.

Отдельного внимания заслуживает транскрипция английских слов, записанная на русском языке. Например, page – [пэйдж] или study – [стади]. У тех, кто только начинает знакомство с иностранной речью, этот вариант из-за его простоты пользуется большой популярностью.

С ним не нужно учиться правильно читать транскрипцию, и слова запоминаются быстрее. Но это ошибочное мнение. Звуки русского языка только отдаленно напоминают британское или американское произношение, поэтому научиться разговаривать правильно и без акцента так не получится.

Кроме этого, в английском языке немало звуков, у которых вообще нет аналогов в русском.

Читайте также:  №88: о религии в сша - учим английский вместе

Англійська Транскрипція - Транскрипція Англійських Букв - Учим английский вместе

Таким образом, использование транскрипции английского алфавита на русском языке в период обучения не должно быть систематичным, и допускается только в отдельных случаях. Например, если человек до этого вообще никогда не сталкивался с иностранной речью и только начинает знакомиться с английскими буквами, или когда нужно запомнить сложный профессиональный термин.

Звуки в английском языке

Произношение части звуков, привычных для англоязычного населения, плохо дается иностранцам. Это связано как с особенностями речевого аппарата, так и с нехваткой опыта. Поэтому правильное, четкое произношение на уровне носителя языка требует долгих тренировок, хорошим подспорьем во время которых как раз и становится транскрипция.

В английском языке у каждого звука есть определенное графическое выражение, зная которое, можно легко понять, как слово произносится целиком. Соответственно, знаки транскрипции — это звуки, представленные на письме. И научиться их правильно читать — один из ключевых моментов в освоении иностранного языка.

Таблицы звуков

Разобраться, как читать транскрипцию на английском языке, проще, используя таблицы сопоставления звуков и знаков.

Различают одиночные гласные, дифтонги (комбинации двух звуков, произносимых вместе) и трифтонги (сочетание трех звуков).

С одиночными гласными все просто: они легко произносятся, поэтому обычно без труда запоминаются и воспроизводятся во время изучения языка. К ним относятся:

Символ Звучание
[ʌ] резкое, короткое [а]
[ɑː] долгое [а]
[æ] промежуточный между [а] и [э]
[ɒ] краткое [о]
[ɔː] долгое [о]
[ɜː] близкий к [ё]
[i] промежуточный между [и] и [е]
[i:] долгое [и]
[ʊ] краткое [у]
[u:] долгое [у]
[e] близкий к русскому [э]
[ə] краткий, безударный [э]

В отличие от одиночных гласных, дифтонги и трифтонги — сложные звуки, поэтому нужно потренироваться, чтобы научиться точно их воспроизводить. Они состоят из нескольких частей (двух и трех соответственно), но должны звучать как одно целое. Дифтонги и трифтонги представлены в следующей таблице:

Символ Звучание
[aɪ] [ай] ([а] ударный)
[au] [ау] ([а] ударный)
[ɔɪ] [ой] ([о] ударный)
[oʊ] ([əʊ]) [оу]
[eɪ] [эй] ([э] ударный)
[eə] [эа] ([э] ударный)
[ɪə] [иэ] ([и] ударный)
[ʊə] промежуточный между [уа] и [уэ]
[aɪə] [айэ] ([а] ударный)
[aʊə] [ауэ] ([э] произносится бегло)

Аналогично выглядит таблица с согласными английскими звуками и вариантами их произношения:

Символ Звучание
[b] [б]
[d] [д]
[g] [г]
[f] [ф]
[h] [х] (отличается от русского варианта, произносится на выдохе)
[j] промежуточный между [и] и [й]
[dʒ] мягкий [дж]
[k] [к]
[l] [л] (мягче, чем в русском языке)
[m] [м]
[n] [н]
[ŋ] [н], [нг] (носовой звук)
[p] [п] (произносится с придыханием)
[r] [р] (мягче, чем в русском варианте)
[s] [с]
[t] [т]
[v] [в]
[w] губной звук, промежуточный между [у] и [в]
[z] [з]
[θ] межзубный звук, похожий на приглушенный [с] (произносится с зажатым между зубами кончиком языка)
[ð] межзубный звук, похожий на звонкий [з] (произносится с зажатым между зубами кончиком языка)
[ʃ] промежуточный между [ш] и [щ]
[ʒ] мягкий [ж]
[tʃ] [тч] (произносится мягко)

Часть звуков английского языка схожа с русскими, но добиться блестящего произношения без систематических занятий практически невозможно.

Как читать транскрипцию

Чтобы не допускать ошибок при чтении английских слов, на первых этапах изучения иностранного языка лучше всегда заранее посмотреть транскрипцию.

С ней проще понять, как точно произносится слово, где ставить ударение, какие гласные долгие, и есть ли выпадающие согласные. Впрочем, это касается не только новичков, но и опытных лингвистов.

А значит, чтение знаков транскрипции на английском языке — базовое умение, которое важно отрабатывать вместе с расширением словарного запаса и изучением грамматических правил.

Англійська Транскрипція - Транскрипція Англійських Букв - Учим английский вместе

Чтобы научиться без труда читать транскрипцию, нужно разобраться, как правильно произносятся английские буквы на русском языке. Для этого согласные лучше условно разделить на 3 группы:

 1. Звучат, как в русском языке. Это большая часть согласных английского алфавита. Исключение составляют звуки [p], [k] и [h], которые произносятся с придыханием.
 2. Похожи на те, которые есть в русском алфавите. Их четыре: [t], [d], [l] и [n]. От правильности их звучания зависит наличие акцента, характерного для иностранцев.
 3. Нет аналогов в русском языке. Это звуки [θ], [ð], [w], [ŋ] и [r]. Именно с ними возникает больше всего проблем при постановке произношения.

При чтении гласных нужно определиться с долготой звука. Знак «:», стоящий в транскрипции в середине или конце слова, указывает на долгое звучание гласной. Вот один из ярких примеров: одна и та же буква a в словах take и hat произносится по-разному.

В первом случае слог закрытый, поэтому будет долгий звук [teɪk], а во втором — открытый, поэтому произносится кратко [hat]. Также произношение гласных зависит от того, какая буква стоит следующей.

Например, сочетание букв e и r, как в слове her, дает звук, близкий к русскому ё, который в транскрипции обозначается с помощью символа [ɜː].

Второй важный момент — ударение, для обозначения которого используется апостроф «ʹ». Различают основное ударение, которое ставится перед ударной гласной в каждом слове, и второстепенное. Последнее используется в длинных словах, состоящих из нескольких основ, и обозначается с помощью нижнего апострофа «ˌ».

Если в транскрипции слова один из звуков заключен в круглые скобки (), он произносится бегло или вовсе выпадает. Обычно это звуки [e] или [r]. Также можно встретить немую r в виде верхнего индекса ᴿ. Он показывает, что эта буква не произносится, например, как в слове car [kɑːᴿ].

Кроме этого, у одного и того же слова может быть разная транскрипция — все зависит от произношения, британского или американского. Причем в некоторых словарях указываются одновременно оба варианта, а выбор того или иного зависит от личных предпочтений.

Типичные ошибки

У жителей разных стран возникают разные сложности с английским произношением. Таким образом и формируется характерный акцент, по которому можно без труда определить, откуда человек родом. Есть такие типичные ошибки и у русскоязычного населения:

 1. Одинаковое произношение кратких и долгих гласных. Если упустить этот момент из виду, в разговоре овца (sheep [ʃi:p]) может легко превратиться в корабль (ship [ʃɪp]), а фасоль (beans [bi:nz]) — в мусорные ведра (bins [bɪnz]).
 2. Оглушение звонких согласных в конце слова. Это вполне допустимо в русском языке, но может в корне изменить смысл предложения в английском. Например, оглушение согласной на конце слова превращает семя (seed [si:d]) в сиденье (seat [si:t]), а кровать (bed [bed]) — в летучую мышь (bat [bæt]).
 3. Произношение английских букв на русский манер. Нельзя во всех случаях произносить звуки [w] и [v] как русский [в], ведь в английской речи у него есть несколько вариантов. Есть разница и в произношении звука [ŋ], который хоть и близок к русскому варианту, но все же проговаривается по-особенному, «в нос». Это же касается и звука [r], не такого звонкого и резкого, как в русских словах. А вот звуки [p] и [t] в английской речи, наоборот, более резкие и четкие, чем соответственно [п] и [т] в русской. У англоязычного населения звук [h] больше похож на легкий выдох, а в русском варианте он четкий и ясный.

Не стоит расстраиваться, если правила транскрипции не удается освоить сразу. Ошибки случаются и у носителей языка, особенно если приходится иметь дело с иностранными словами или специализированными терминами. Поэтому, главное — систематические занятия и терпение. И, конечно, помощь профессиональных преподавателей, владеющих эффективными техниками постановки правильного произношения.

Как понять английскую транскрипцию?

В этой статье мы поговорим о том, почему знание правил чтения транскрипции — ценный навык на любом этапе изучения языка, а также научим азам ее понимания.

Англійська Транскрипція - Транскрипція Англійських Букв - Учим английский вместе

Что такое транскрипция

В английском языке 26 букв и 44 звука. Транскрипция — это графическая передача звуков, она визуально показывает, как должно звучать слово или фраза. Международный фонетический алфавит (International Phonetic Alphabet) — самый распространенный набор знаков, именно к нему привыкли многие из тех, кто учит английский со школы.

Даже если вы отлично знаете все правила чтения родного языка туманного Альбиона, вас может удивить довольно внушительный список исключений. В некоторых из них ошибки делают даже носители. Например, кто из вас сможет угадать, как читается слово a colonel (полковник)?

Неожиданно? Еще как!

Многие студенты сомневаются, стоит ли учить транскрипцию, ведь в современных словарях есть функция озвучивания слова. Конечно, электронные словари облегчают процесс изучения языка, однако транскрипция ― все еще полезный инструмент в постановке правильного произношения.

Во-первых, не каждый человек обладает хорошим музыкальным слухом, а значит, может неверно расслышать слово. Во-вторых, многим легче запомнить написанное, чем услышанное.

В-третьих, если вы ведете словарь от руки, важно выписывать лексику с транскрипцией, чтобы запоминать правильное произношение.

Читайте также:  Eminem — walk on water текст и перевод песни на русский - учим английский вместе

Виды транскрипции

Существует два основных вида транскрипции: фонетическая и фонемическая. В этой статье мы не будем разбирать фонетическую транскрипцию (narrow transcription), потому как она необходима лишь филологам и языковедам. Нам важно понять фонемическую транскрипцию (broad transcription), которая представляет собой усредненный вариант произношения слова — тот, что вы встретите в словарях.

Здесь стоит сделать оговорку: в России привыкли ставить транскрипцию в квадратные скобки, вспомните, как вы делали на уроках русского языка. В советских англо-русских словарях прослеживалась та же тенденция.

Тем временем, в международной фонетике принято писать фонемическую транскрипцию между двумя косыми линиями (слешами): water /ˈwɔː.tər/ (вода).

Таким написанием транскрипции пользуются все известные зарубежные словари: Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary, Merriam-Webster, Longman и т. д.

Знаки и звуки

Для начала разделим звуки на две группы: гласные и согласные.

Гласные звуки бывают:

 • единичные — /e/;
 • дифтонги — /æɪ/;
 • трифтонги — /ɑiə/.

Стоит отметить, что ряд современных экспертов в области фонетики оспаривает существование трифтонгов, поэтому подробно мы на них останавливаться не будем.

В таблице рассмотрим единичные гласные звуки (синим цветом выделены звуки, которым нет аналогов в русском языке).

IPAОписаниеПримерIPAОписаниеПример
æ звук между [а] и [э] cat /kæt/ ɑ: длинный [аа] cart /kɑːrt/
e близкий к русскому [э] pen /pen/ ɜ: звук между [о] и [ё], как в «мёд» bird /bɜːrd/
ɪ звук между [и] и [е] give /ɡɪv/ i: длинный [ии] these /ðiːz/
ɒ звук между [о] и [а] log /lɒɡ/ ɔ: долгий [оо] door /dɔːr/
ʌ короткий [а] love /lʌv/ ə безударный и короткий [э] circus
/ˈsɜːrkəs/
ʊ короткий [у] put /pʊt/ u: длинный [уу] moon /muːn/

Правила произношения дифтонгов мы рассмотрели в следующей таблице.

IPAОписаниеПримерIPAОписаниеПример
[эй], ударение на [э] day /deɪ/ ɔɪ [ой], ударение на [о] boy /bɔɪ/
[аи], ударение на [а] my /maɪ/ [эа], ударение на [э] bear /beər/
 • əʊ
 • /
звук [о] переходит в [у] или произносится как [оу] cold /kəʊld/ ɪə [иэ], ударение на [и] here /hɪər/
[ау], ударение на [а] down /daʊn/ ʊə звук между [уа] и [уэ] cure /kjʊər/

Согласные звуки (цветом выделены звуки, которым нет аналогов в русском языке):

IPAОписаниеПримерIPAОписаниеПример
b близкий к [б] baby /ˈbeɪbi/ r отличается от русского [р], звучит мягко wrong /rɒŋ/
d близкий к [д] dog /dɒɡ/ s близкий к [с] sun /sʌn/
f близкий к [ф] field /fiːld/ t близкий к [т] tap /tæp/
g близкий к [г] game /ɡeɪm/ v близкий к [в] van /væn/
h отличается от русского [х], в английском звуке больше воздуха hat /hæt/ w звук между [у] и [в] was /wɒz/
ʤ [дж] jack /dʒæk/ j звук между [й] и [и] yes /jes/
k близкий к [к] cook /kʊk/ z близкий к [з] please /pliːz/
l немного мягче русского [л] lamb /læm/ ð межзубный звук: в BrE ближе к [в], в AmE – к [д] then /ðen/
m близкий к [м] monkey
/ˈmʌŋki/
θ межзубный звук: в BrE ближе к [ф], в AmE – к [т] thick /θɪk/
n близкий к [н] nut /nʌt/ ʧ близкий к [ч] watch /wɒtʃ/
ŋ носовой [н] sing /sɪŋ/ ʃ звук между [ш] и [щ] sheep /ʃiːp/
p близкий к [п] paper
/ˈpeɪpər/
ʒ немного мягче русского [ж] treasure
/ˈtreʒər/

Первые шаги в практике

В словаре в транскрипции слова указаны не только фонемы (звуки речи), а и ударения. Ударение может быть двух типов: главное ставится с помощью верхнего апострофа (ˈ), второстепенное — с помощью нижнего апострофа (ˌ). Оба ударения ставятся перед ударным слогом.

Возьмем пример из толкового словаря Cambridge Dictionary — красивое английское слово serendipity /ˌser.ənˈdɪp.ə.ti/ (прозорливость). У слова 2 ударения. Главное ударение на третий слог, а первый слог находится под второстепенным ударением. В Cambridge Dictionary слоги разделены точками, а в других словарях их может и не быть.

Иногда в транскрипции вы можете заметить, что некоторые буквы стоят в круглых скобках: comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ (удобный). Это означает, что гласная может выпадать или произносится очень бегло, почти незаметно. Тот же самый момент Cambridge Dictionary отражает другим способом: /ˈkʌm.fə.tə.bəl/. Выпадающий /ə/ указан верхним индексом.

Особенность Cambridge Dictionary заключается в том, что он дает транскрипцию к двум вариантам произношения: британскому и американскому. Например, слово lettuce (салат-латук)

BrE: /ˈlet.ɪs/
AmE: /ˈlet̬.ɪs/

Видите загогулину под /t/ в американском варианте? Этот звук называется flap-t или альвеолярный-t. Просто послушайте, как это произносится, так как словами этот звук объяснить трудно. Кто-то слышит его как /r/, а кто-то как /d/.

Бонус для любознательных

Как вы думаете, пользуются ли транскрипцией носители? Большая часть — нет. Носители не особо интересуются транскрипцией, если они не выбрали лингвистику или фонетику своей профессией.

Англоговорящие жители планеты порой тоже ошибаются или сомневаются в произношении того или иного слова. Чаще всего это случается с профессиональными терминами или иностранными заимствованиями.

Носители языка изобрели упрощенную форму транскрипции. Приведем пример: вы читаете статью, в которой встречается термин «трахея». В английском у этого слова есть общепринятый перевод — a windpipe, а есть более специализированный термин — a trachea. Скорее всего, к этому слову добавят инструкцию и выглядеть она будет так:

BrE: /truh·kee·uh/
AmE: /trei·kee·uh/

Что-то не очень понятно, правда? Лучше старая добрая словарная транскрипция:

BrE: /trəˈkiː.ə/
AmE: /ˈtreɪ.kiə/

Хотите свободно выражать свои мысли и говорить так, чтобы ваш акцент был едва заметен? Записывайтесь на курс постановки произношения.

Надеемся, вам был полезен наш гид по азам чтения английской транскрипции и теперь вам не составит труда запомнить правильное произношение слова.

Enjoy learning English online with Puzzle English for free

Даже если вы только начали изучать английский, то уже наверняка знаете, что слово далеко не всегда произносится так, как пишется. А ведь именно правильное произношение (pronunciation) максимально приблизит вас к уровню advanced и поможет не только свободно общаться, но и легко понимать людей с разными акцентами.

Для тех, кто не помнит назубок все правила чтения в английском языке, есть отличная альтернатива — транскрипция. Однако не все могут верно расшифровать этот загадочный, на первый взгляд, набор символов. На самом деле, все довольно легко, и сегодня мы это докажем.

В этой статье мы разберемся как правильно читать транскрипцию на английском языке и зачем вообще нужно изучать чтение английской транскрипции.

Звуки в английском языке

Начнем с того, что несмотря на то, что в английском алфавите всего 26 букв, звуков намного больше — 44. Некоторые из них тяжело даются иностранцам из-за особенности речевого аппарата, да и просто с непривычки. Иногда требуется более активная артикуляция и долгие тренировки, чтобы произнести сложные звуки без ошибок.

Каждый из звуков в английском языке имеет свое графическое выражение и обозначение в фонетической транскрипции. Без нее не всегда можно понять как именно произносится слово: закрытый там слог или открытый, как долго тянется гласная и какие согласные не произносятся. Поэтому чтение транскрипции на английском языке — это тот навык, который нужно развивать параллельно с изучением слов.

Открытый слог — такой, который заканчивается гласной (take, nose, cute), а закрытый, самый распространенный в английском, заканчивается на одну или более согласную, а гласный звук в нем будет читаться кратко (hat, red, pin).

Помимо этих двух основных вариантов, существует много правил произношения, например, когда после гласной идет буква r или слоги re и le.

Гласные в свою очередь делятся на: одиночные, дифтонги (сочетание двух гласных) и трифтонги (сочетание трех гласных). В транскрипции они также обозначаются по-разному.

Количество звуков в слове далеко не всегда совпадает с количеством букв. Так, интересным примером является слово daughter (дочь), транскрипция которого выглядит как [ˈdɔ:tə] и состоит из четырех звуков.

Один из самых сложных для нас звуков — это сочетание th, которое обозначается фонетически как [ð].

Так все же, как читается английская транскрипция? Разбираемся вместе.

Транскрипция

Первое, что вам нужно знать — на письме транскрипция обозначается квадратными скобками [] как в примерах выше. Второе: одно и то же слово может иметь разную транскрипцию в зависимости от варианта произношения (британский или американский).

Ударения в английской транскрипции бывают двух видов: основное и второстепенное.

‘ — это основное ударение (main stress). Оно ставится перед ударной гласной в каком бы месте слова она ни находилась.

, — это второстепенное ударение (secondary stress). Оно ставится перед гласной в длинных словах, где это необходимо.

Еще есть один важный знак, который будет обозначать долготу гласного звука. Он может располагаться как в середине, так и в конце слова:

: — долгота гласной

Знаки в транскрипции могут повторять сами английские буквы, а могут и быть теми самыми «закорючками», которые так пугают новичков. Ниже мы приведем примеры звуков и фонетических знаков с примерным описанием того, как они будут звучать, чтобы вам было понятнее, как читать транскрипцию на английском языке.

Читайте также:  Лягушачий Ribbit-ribbit И Другие Звуки Животных На Английском - Учим английский вместе

Эти согласные звуки похожи на русские и даются нам более-менее легко:

 • [f] — ф (энергично, слегка прикусить нижнюю губу) — forest
 • [v] — в (слегка прикусить нижнюю губу) — vocal
 • [s] — с (приглушенный звук, прижать не кончик языка, а чуть большую его часть) — sofa
 • [z] — з (аналогично, прижать язык не кончиком, а «спинкой») — zone
 • [h] — х (произносить на легком выдохе) — hall
 • [p] — п (резкий выдох с придыханием) — pen
 • [b] — б (резкий выдох с придыханием) — ball
 • [d] — д (кончик языка поставить чуть за передние зубы, на бугорки десны) — drink
 • [k] — к (резкий выдох с придыханием) — kite
 • [g] — г (как в русском, но не такой энергичный) — green
 • [m] — м (как в русском) — mother
 • [n] — н (как в русском) — note
 • [l] — л (как в русском, но чуть мягче) — let
 • [r] — р (более мягкий звук, кончик языка на бугорках десен) — rose
 • [t] — т (более мягкий, кончик языка не к зубам, а на бугорки десны над ними) — tree
 • [w] — в (губы сложить трубочкой и резко разжать) — what

Звуки согласных, напоминающие сочетания русских букв:

 • [ʃ] — ш (что-то среднее между ш и щ, но не свистящий) — ship  
 • [ʒ] — ж (мягкая, почти жь, но не свистящая) — pleasure
 • [tʃ] — тч (мягкое сочетание, произносится слитно) — catch
 • [dʒ] — дж (мягкая, почти джь, произносится как единый звук) — jump
 • [j] — йи (что-то среднее между этими буквами) — yet

Согласные звуки, которых нет в русском языке:

 • [θ] — с (как бы «подуйте» на кончик языка между зубов) — thin
 • [ð] — з (снова подуйте на кончик языка между зубов, произнося русскую букву «з»)
 • [ŋ] — н (произносится «в нос») — long

Гласные звуки, похожие на русские:

 • [ʌ] — а (короткий и звучный) — sun
 • [ɑː] — а (глубокий и долгий звук, будто показываете горло врачу) — car
 • [i] — и (короткий звук, что-то среднее между «и» и «ы») — fit
 • [i:] — и (долгий звук и) — sea
 • [u] — у (произносится чуть расслабленее) — cook
 • [u:] — у (длинное легкое «у») — true
 • [e] — е (мягкий звук, что-то среднее между «e» и «э») — get
 • [ə] — э (слабая, что-то среднее между «э» и «а») — sister
 • [ɔː] — о (долгий звук, будто вы чем-то удивлены) — more
 • [ɒ] — о (что-то среднее между «о» и «а») — hot

Гласные звуки, которых нет в русском:

 • [ɜː] — ёо (будто вы приготовились сказать «ё», но говорите «о») — her
 • [æ] — аэ (произнести, расслабив нижнюю челюсть и чуть растянув губы) — cat

Дифтонги:

Транскрипция как основа изучения английского языка

Транскрипция английских букв — то, с чего начинается изучение английского языка. Абсолютно не важно, elementary вы или upper–intermediate, транскрипцию используют все, порой, даже неосознанно. Для начала давайте освежим в памяти, что означает фраза «английская транскрипция»? 

Что такое английская транскрипция?

Транскрипция английского языка — это последовательность фонетических символов, которая помогает нам понять, как прочитать тот или иной звук, слово. Зачастую студенты сталкиваются с транскрипцией в начале изучения языка, когда еще достаточно трудно читать даже довольно простые слова, а далее просто не обращают на нее внимание. Однако, так будет не вечно.

Как только студент начинает умело использовать сложные грамматические конструкции, и нарабатывает неплохой словарный запас для свободного общения, то тут же появляется желание говорить красиво, как носитель языка, то есть, совершенствовать свое произношение английских слов. Тут-то мы и вспоминаем старую добрую транскрипцию.

Для того, чтобы не пришлось вспоминать хорошо забытое старое, предлагаем время от времени возвращаться к повторению. Конечно, в идеале транскрипцию нужно проходить вместе с тичером, ведь на письме не передать все тонкости произношения, но если вы сейчас читаете эту статью, фундамент красивого произношения и правильного чтения уже заложен, и вы точно добьетесь желаемой цели.

Транскрипция гласных звуков

Гласные звуки бывают двух видов — одиночные звуки и дифтонги.

[ ʌ ] – [ а ] – короткое[ a: ] – [ а ] – глубокое[ i ] – [ и ] – короткое[ i: ] – [ и ] – долгое[ o ] – [ о ] – короткое[ o: ] – [ о ] – глубокое[ u ] – [ у ] – короткое[ u: ] – [ у ] – долгое[ e ] – как в слове «плед»[ ɜ: ] – как в слове «мёд»

Английские дифтонги

Дифтонг — звук, который состоит из двух звуков. Чаще всего, дифтонг можно разделить на два звука, однако, на письме это не передать. Зачастую дифтонги обозначаются не совокупностью нескольких знаков, а своим собственным знаком.

[ əu ] – [ оу ][ au ] – [ ау ][ ei ] – [ эй ][ oi ] – [ ой ][ ai ] – [ ай ]

Правила произношения гласных в английском

 • Звук «a» имеет четыре разновидности:[ ʌ ] – краткий звук, как в словах duck, cut;[ æ ] – мягкий звук. Аналога ему нет в русском языке. Читается он, как в слове в слове cat;[ a: ] – долгий звук, который читается, как в слове car[ ɔ ] – краткий звук, который звучит одновременно похоже и на «о», и на «а». В британском произношении, это скорее «о», как в слове hot или not.
 • Звук «e» может читаться тремя способами:[ e ] – например, как в слове let;[ ə: ] – этот звук немного напоминает русскую букву «ё», только читается еще немного мягче. К примеру, bird, fur;[ ə ] – один из наиболее распространенных звуков в английской транскрипции. По звучанию, этот звук похож на русский звук «э». Он стоит только в безударных слогах и бывает практически неслышен или неразличим, к примеру, ['letə], letter — письмо.
 • Звук «i» может быть долгим и кратким:[ I ] – краткий звук, например, как в слове film;[ i: ] – долгий звук, к примеру, как в sheep.
 • Звук «о» также имеет 2 варианта- долгий и краткий:[ ɔ ] – краткий звук, как в слове bond.[ ɔ: ] – долгий звук, как в слове more.
 • Звук «u» также может произноситься двумя способами. Он может быть долгий или краткий:[ u ] – краткий звук, как в слове put.[ u: ] – долгий звук, как в слове blue.

Транскрипция согласных звуков

В транскрипции согласных звуков все достаточно просто. В основном они звучат подобно русскому языку. Достаточно пару раз вдумчиво взглянуть на вышеупомянутые буквосочетания, и они останутся у вас в памяти.

Согласные звуки[ b ] – [ б ][ d ] – [ д ][ f ] – [ ф ][ 3 ] – [ ж ][ d3 ] – [ дж ][ g ] – [ г ][ h ] – [ х ][ k ] – [ к ][ l ] – [ л ][ m ] – [ м ][ n ] – [ н ][ p ] – [ п ][ s ] – [ с ][ t ] – [ т ][ v ] – [ в ][ z ] – [ з ][ t∫ ] – [ ч ][] – [ ш ][ r ] – мягкое [ р ], как в слове русский[ о ] – знак мягкости как в русской букве «ё» (ёлка)Согласные английского языка, которых нет в русском языке и их произношение[ θ ] – мягкая буква «c», язык находится между передними зубами верхней и нижней челюсти[ æ ] – как «э», только более резко[ ð ] – как «θ», только с добавлением голоса, будто мягкая буква «з»[ ŋ ] – носовой, на французский манер, звук [ n ][ ə ] – нейтральный звук[ w ] — как «в» и «у» вместе, мягкое произношение

Особенности английской транскрипции

Для того, чтобы проще ориентироваться в чтении слов, важно знать главные особенности транскрипции:

 • Особенность 1. Транскрипция всегда оформляется в квадратных скобках [ ]
 • Особенность 2. Чтобы не запутаться, где делать ударение в слове, стоит учесть, что оно всегда ставится перед ударным слогом. [ 'neim ] — транскрипция слова name.
 • Особенность 3. Важно понимать, что транскрипция — это не английские буквы и звуки, из которых состоит слово. Транскрипция — это звучание слов.
 • Особенность 4. В английском языке транскрипция состоит из гласных звуков, дифтонгов и согласных.
 • Особенность 5. Для того, чтобы показать, что звук является долгим, в транскрипции используют двоеточие.

Конечно, зная лишь наборы символов, довольно трудно читать все грамотно, ведь существует множество исключений. Для того, чтобы читать правильно необходимо понимать, что существуют закрытые слоги и открытые.

Открытый слог заканчивается на гласную букву (game, sunshine), закрытый — на согласную (ball, dog). Некоторые звуки английского языка могут произносится по-разному, в зависимости от типа слога.

Заключение

Стоит помнить, что в любом деле главное — практика (кстати, Вы можете начать практиковаться в английском дистанционно прямо сейчас).

Транскрипция звуков в английском языке поддастся вам легко, если вы будете упорно работать над этим. Один раз прочесть правила будет недостаточно.

Важно возвращаться к ним, прорабатывать и регулярно повторять до тех пор, пока они не будут отработаны до автоматизма.

Запоминанию английского с транскрипцией и правильному произношению английских букв и слов будут отлично способствовать словари. Главное, не сдаваться!

Вдохновения вам и успехов в обучении. May the knowledge be with you! 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector