Present Continuous — Особливості Вживання — Учим английский вместе

Present Continuous - Особливості Вживання - Учим английский вместе
Present Continuous - Особливості Вживання - Учим английский вместе

Уявіть ситуацію: ви дивитесь фільм, як раптом лунає телефонний дзвінок. Це телефонує ваш друг і запитує: «Ти зараз що робиш?». Що ви йому відповісте? Логічно, що: «Я дивлюся фільм». Саме в тих випадках, коли необхідно описати ситуацію безпосередньо під час розмови, тобто сказати, що ви робите зараз, або що відбувається в цю хвилину, вживаємо час Present Continuous (презент контініус).

— What are you doing now? (Що ти зараз робиш?)

— I am watching a film. (Я дивлюсь фільм)

Використання Present Continuous Tense

Існує кілька випадків застосування Презент Контініус в англійській мові. Він застосовується тоді, коли потрібно сказати, що:

Дія відбувається просто зараз (now), під час розмови

 • It is raining. — Зараз іде дощ.
 • We aren’t cooking now. — Ми не готуємо зараз.
 • I’m not listening to music now. — Я не слухаю зараз музику.
 • What are you talking about? — Про що ти говориш?
 • Is she reading a book now? — Вона зараз читає книгу?

Дія відбувається тимчасово, наприклад, тільки сьогодні (today) або тільки цього літа (this summer)

 • We are building a new house. — Ми будуємо новий дім.

Це не означає, що ми на цю хвилину стоїмо з лопатами і кладемо цеглу. Це говорить про те, що саме в даний проміжок часу, наприклад в цьому році, ми будуємо новий дім.

 • She is learning to drive. — Вона навчається керувати.

Вона зараз вчиться керувати, не має значення коли, можливо цієї осені (this autumn) або в ці дні (these days), але важливо те, що саме в певний період часу.

 • What are you reading? — I am reading Stephen King. — Що ти читаєш? — Я читаю Стівена Кінга.

Ми маємо на увазі, що зараз захоплені Стівеном Кінгом, на цей час він наш улюблений письменник, і ми читаємо багато його творів.

Дія поступово змінюється

 • It’s getting dark. — Темніє.

Не відразу стає темно, а поступово темніє.

 • The population of China is growing. — Населення Китаю зростає.

Це відбувається поступово, кожного дня ​​народжується все більше людей.

 • The number of dentists is increasing. — Кількість лікарів-стоматологів збільшується.

З кожним роком випускається все більше дантистів.

Вас дратують чиїсь звички, вчинки, і ви хочете людині цим дорікнути

 • You are always taking my cellphone without asking permission! — Ти завжди береш мій телефон без дозволу.
 • She is always complaining. — Вона завжди скаржиться!
 • Why is he always smoking in the kitchen? — Чому він завжди палить на кухні?

Дія відбудеться в найближчому майбутньому, і ви точно про це знаєте

Наприклад, ви записалися на прийом до лікаря на завтра. Ви про це знаєте, і лікар про це знає, між вами є домовленість про цю зустріч. Тоді ви промовите так:

 • I am going to the doctor tomorrow. — Я йду завтра до лікаря.

Або ж ви домовилися зустрітися з подругою в неділю:

 • I am meeting Lisa on Sunday. — Я зустрічаюся з Лізою у неділю.

Є плани зробити щось у майбутньому

Наприклад, вас запрошують на вечірку, а ви не можете піти, тому що зібралися відвідати бабусю. Ви це вже остаточно вирішили, тому говорите:

 • I can't come to the party, because I am visiting my grandmother tonight. — Я не можу прийти на вечірку, тому що я відвідую бабусю сьогодні ввечері.

Або ж

 • I'm asking for my resignation tomorrow. — Я попрошу про звільнення завтра.

Я так вирішила, це мої плани.

Present Continuous - Особливості Вживання - Учим английский вместе

Правила утворення Present Continuous

В Презент Континиус також є ствердження, заперечення і питання. В будь-якому випадку для побудови речення в цей час нам буде потрібна частка  to be (її ми будемо відмінювати): am (для I), are (для you, we, they) чи is (для he, she, it).

Крім того, використані дієслова будуть мати закінчення -ing.

Якщо ваш вчитель або репетитор англійської мови не достатньо ємко описав правила данного часу, розглянемо на прикладах утворення Present Continuous в реченнях із різним смисловим навантаженням (в прикладах використовується скорочення V — verb (дієслово)).

Правила Презент Континиус: стверджувальні речення

I am V(-ing)
He/she/it is V(-ing)
We/you/they are V(-ing)
Я працюю I am working I’m working
Він працює He is working He’s working
Вона працює She is working She’s working
Воно працює It is working It’s working
Ви працюєте You are working You’re working
Ми працюємо We are working We’re working
Вони працюють They are working They’re working

 

Правила Present Continuous: заперечувальні речення

I Am not V(-ing)
He/she/it Is not V(-ing)
We/you/they are not V(-ing)
Я не працюю I am not working I’m not working
Він не працює He is not working He isn’t working
Вона не працює She is not working She isn’t working
Воно не працює It is not working It isn’t working
Ти не працюєш. Ви не працюєте You are not working You aren’t working
Ми не працюємо We are not working We aren’t working
Вони не працюють They are not working They aren’t working

Правила Present Continuous Tense: питальне речення:

Am I V(-ing)
Is He/she/it V(-ing)
Are you V(-ing)
Я працюю? Am I working?
Він працює? Is he working?
Вона працює? Is she working?
Воно (це) працює? Is it working?
Ти працюєш? Ви працюєте? Are you working?
Ми працюємо? Are we working?
Вони працюють? Are they working?

Існують слова та фрази, за якими можна визначити, що це саме час Present Continuous. Наприклад, якщо в реченні зустрічається now, аt the moment, аt present, this week тощо — це гарантовано Презент Контініус.

Слова, які не використовуються в Present Continuous

Є дієслова в англійській мові, які передають стан, наприклад почуття, розумову діяльність, емоції.

Такі дієслова називаються Stative Verbs, і в Present Continuous вони не використовуються, тому що не показують дію в динаміці.

У список цих слів входять, наприклад, believe, consider, imagine, mean, think, understand, adore, appreciate, envy, fear, forgive, trust, taste, та інші.

 • I forgive you now. — Я пробачаю тебе зараз.
 • I don't understand you now. — Я не розумію тебе зараз.
 • Do you trust me? — Ти довіряєш мені?

Однак іноді деякі з цих слів таки можна вжити в Present Continuous.

 • She’s thinking about going out tonight. — Вона міркує про те, щоб вийти на прогулянку сьогодні ввечері.
 • I’m seeing him tomorrow. — Я зустрічаюся з ним завтра.
 • Are you feeling ok? — З тобою все добре?

Вправи для часу Презент Контініус

1. (He/read) a book right now. Don’t disturb him!

 • a) He reading
 • b) He is read
 • c) He is reading
Читайте также:  Английский Меняет Все. Пять Причин Выучить Английский Язык - Учим английский вместе

2. (it/not/rain). We can go for a walk.

 1. a) It isn’t raining.
 2. b) It not raining
 3. c) It aren’t raining

3. (It/get/dark). Turn on the light!

 • a) It’s get darking
 • b) It gets dark
 • c) it’s getting dark

4. Why (you/smile)? It’s not funny!

 1. a) are you smiling
 2. b) you are smiling
 3. c) are you smileing

5. (The train/come). I can see it.

 • a) The train coming
 • b) The train is coming
 • c) The train are coming.

6. (You/break) always the rules!

 1. a) You are always breaking
 2. b) you always breaking
 3. c) you break

7. Unfortunately, (the prices/go up).

 • a) the prices is going up
 • b) the prices are go uping
 • c) the prices are going up

8. What (you/do) now?

 1. a) you are doing
 2. b) are you doing
 3. c) you doing

9. (I/stay) at the Hilton.

 • a) I’m staying
 • b) I am stay
 • c) I staying

10. When (you/take) your History exam?

 1. a) is you taking
 2. b) you are taking
 3. c) are you taking

Отже, що ми сьогодні вивчили щодо Present Simple

Як бачимо, час Present Continuous застосовується тоді, коли дія відбувається просто зараз, під час розмови, або в певний період часу, а також в майбутньому часі, коли ми домовилися про щось або запланували щось зробити.

Present Continuous — настоящее длительное время: правила образования, формы, употребление

Present Continuous - Особливості Вживання - Учим английский вместе

Если говорить о популярности употребления времен в английском языке первое место, несомненно, получит группа Simple. Однако на одной этой группе в Лондон уж точно не уедешь, а посему необходимо расширять возможности языка. В этом прекрасно может помочь вторая по популярности группа времен – группа Continuous. Как и все другие группы, она содержит в себе прошедшее, настоящее и будущее времена. Сегодня же мы остановимся на Present Continuous Tense (произносится как презент континиус тэнс) или настоящем длительном времени, изучив, как образуется это время.

Present Continuous Tense (также Present Progressive Tense) или настоящее длительное время – время английского языка, отвечающее за действия, которые происходят в настоящем времени в момент разговора.

На начальном этапе изучения языка это время часто путают со времен Present Simple. Да, и в первом, и во втором случае дело касается настоящего, но разница между этими временами колоссальна. Чтобы не попасть впросак с использованием этих времен, давайте поподробнее остановимся на времени Present Continuous в английском языке.

Present Continuous - Особливості Вживання - Учим английский вместе

Present Continuous: правила образования

Образование Present Continuous основывается на использовании вспомогательного и смыслового глаголов. В роли вспомогательного выступает глагол to be в настоящем времени. В зависимости от лица и числа это время может иметь 3 формы:

Pronouns  / Местоимения to be в настоящем времени
I am
He She It   is
We You They   are

В качестве смыслового глагола употребляется Participle I или причастие настоящего времени. Для образования причастия настоящего времени в действительном залоге не нужно отдельно запоминать правила для правильных и неправильных глаголов. Достаточно просто взять любой глагол в форме инфинитива, убрать предлог to и добавить окончание –ing.

Примеры в Present Continuous Tense Способ образования
I am learning Chinese. (Я изучаю китайский.) to learn -> learn learn + ing = learning
 She is working hard. (Она усердно работает.) to work -> work work + ing = working
They are dancing. (Они танцуют.) to dance -> dance danc(e) + ing = dancing
We are leaving. (Мы уезжаем.) to leave -> leave leav(e) + ing = leaving
She is dying. (Она умирает.) to die -> die dy + ing = dying

При присоединении окончания стоит учитывать определенные нюансы:

 • Если слово оканчивается на –e, эта буква опускается:
wake (просыпаться) waking (просыпается)
rise (подниматься) rising (поднимается)
make (делать) making (делает)

Глагол не может образоваться таким способом, если в слове присутствуют две –e. В таком случае применяется стандартное правило:

agree (соглашаться) agreeing (соглашается)
flee (убегать) fleeing (убегает)
decree (постановлять) decreeing (постановил)
 • Если слово оканчивается на –ie, это сочетание букв заменяется на –y:
vie (соперничать) vying (соперничает)
tie (завязывать) tying (завязывает)
lie (врать) lying (врет)
 • Если используется короткий глагол, который оканчивается на согласную, перед которой стоит гласная, эта согласная удваивается:
get (получать) getting (получает)
let (позволять) letting (позволяет)
stop (останавливать) stopping (останавливаться)

Исключение составляют слова, оканчивающиеся на –x и –w, которые не удваиваются:

fix (чинить) fixing (чинит)
swallow (глотать) swallowing (глотает)
mix (смешивать) mixing (смешивает)

Если слово заканчивается на согласную –r, эта буква должна удваиваться, если перед ней нет дифтонга:

defer (откладывать) deferring (откладывает)
prefer (предпочитать) preferring (предпочитает)
confer (совещаться) conferring (совещается)
но
offer (предлагать) offering (предлагает)
suffer (страдать) suffering (страдает)
differ (отличаться) differing (отличается)

Удвоение согласной –l на конце возможно, если ударение падает на последний слог, а перед –l стоит краткая гласная:

travel (путешествовать) travelling (путешествует)
appeal (обращаться) appealing (обращается)
repel (отталкивать) repelling (отталкивает)
но
model (моделировать) modeling (моделирует)
revel (упиваться) reveling (упивается)
steal (украсть) stealing (крадет)

В британском английском –l удваивается, даже если ударение не падает на последний слог.

Обратите внимание, что слова, которые оканчиваются на –ing не всегда являются причастиями настоящего времени. Часто такими словами выражаются существительные и прилагательные:

Planning is an important part of life. (Планирование — важная часть жизни.) planning является существительным
She looks appealing. (Она выглядит привлекательно.) appealing в роли прилагательного

Present Continuous: формы предложения

Теперь разберем, как образуются предложения с использованием вспомогательных и смысловых глаголов:

Утвердительная форма Present Continuous

Утвердительная форма Present Continuous содержит в себе прямой порядок слов. В таком предложении после подлежащего идут вспомогательный и смысловой глаголы. Схема утвердительного предложения:

Subject (Подлежащее) Verb (Глагол) Secondary parts of the sentence (Второстепенные члены предложения)
Вспомогательный глагол Смысловой глагол
I Я am drawing рисую the nature. природу.
He Он is playing играет tennis. в теннис.
You Ты are wasting тратишь your time. время.

Предложения выше употребляются в действительном залоге, где действие совершает подлежащее. Однако порой возникают ситуации, в которых необходимо показать, что действие направлено на сам предмет / лицо.

В таких случаях применяется страдательный залог, для образования которого необходимо использовать три глагола: все тот же вспомогательный глагол to be в настоящем времени, глагол to be в Participle I (being) и причастие прошедшего времени (или Participle II):

Subject + (be) + being + Past Participle

С первыми двумя все понятно, а вот Past Participle имеет свои особенности. Он содержит две формы образования, выбор которых зависит от правильности или неправильности английских глаголов.

Так причастие прошедшего времени с правильными глаголами формируется путем добавления окончания –ed.

Неправильные глаголы этому правилу не подчиняются: каждый из них имеет единичную форму, поэтому такие глаголы нужно просто попытаться запомнить.

Читайте также:  О москве по-английски - учим английский вместе
Active Voice (Действительный залог) Passive Voice (Страдательный залог)
Regular Verbs (Правильные глаголы) A guy is following her. (Парень следует за ней.) She is being followed by a guy. (За ней следует парень.)
Irregular Verbs (Неправильные глаголы) He is telling me a story. (Он рассказывает мне историю.) I am being told a story. (Мне рассказывают историю.)

В таких предложениях часто используется предлог by, который показывает, кем было совершенно действие. Примеры:

by my mother мамой
by the mentors наставниками
by me мной
by my cat кошкой
by doctors врачами

Отрицательная форма Present Continuous

Отрицательная форма для времени Present Continuous образуется с помощью добавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола:

Подлежащее Вспомогательный глагол Частица not Смысловой глагол  Второстепенные члены предложения
I am not studying now.
Сейчас я не учусь.

Правило сохраняется и для предложений в страдательном залоге:

A house is not being built by this company. Эта компания не строит дом. (досл. Дом не строится этой компанией.)
The book is not being read by me. Я не читаю книгу. (досл. Книга не читается мной.)

Вспомогательный глагол в утвердительной и отрицательной формах часто сокращается в речи и на письме подобно времени Present Simple:

Полная форма Сокращенная форма
+ утверждение I am doing. They are walking. She is practicing. I’m doing. They’re walking. She’s practicing.
— отрицание I am not keeping. She is not lying. We are not shaking. I’m not keeping. She isn’t lying. We aren’t shaking.

Сокращать am not в отрицательной форме как amn’t, как правило, не принято. Такая форма отрицания для Present Continuous может встречаться в Шотландии и Ирландии.

Вопросительная форма Present Continuous

Вопросительная форма во времени Present Continuous строится исходя из типа вопроса:

 • Общий и альтернативный вопросы выдвигают вспомогательный глагол вперед перед подлежащим:
Общий вопрос
Вспомогательный глагол Подлежащее Смысловой глагол  Второстепенные члены предложения
Is she travelling now?
Она сейчас путешествует?

На такой вопрос отвечают коротко, используя вспомогательный глагол:

+ Yes, she is. Да, путешествует.
No, she isn’t. Нет, не путешествует.

В положительном ответе используется полная форма, в отрицательном – сокращенная.

Пример в страдательном залоге:

— Is the team being guided by someone? — Yes, it is. / No, it isn’t. — Кто-то руководит командой? — Да, руководит. / Нет, не руководит.
Альтернативный вопрос (в данной схеме к сказуемому)
Вспомогательный глагол Подлежащее Смысловой глагол 1 Союз or Смысловой глагол 2 ?
Is he laughing or crying?
Он смеется или плачет?

Такой вопрос требует полного ответа:

He is laughing. Он смеется.
He is crying. Он плачет.
He is laughing and crying simultaneously. Он смеется и плачет одновременно.

При употреблении двух и более смысловых глаголов вспомогательный глагол употребляется один раз в начале.

 • Специальный вопрос для Present Continuous должен содержать вопросительное слово, которое ставится до вспомогательного глагола.
Вопросительное слово Вспомогательный глагол Подлежащее Смысловой глагол  Второстепенные члены предложения
What is she doing there?
Что она там делает?

Здесь также нужен полный ответ:

She is taking a picture. Она фотографирует.
 • Разделительные вопросы в Present Continuous сохраняют утвердительную форму, к которой добавляется краткий вопрос:
Подлежащее Вспомогательный глагол Смысловой глагол  Второстепенные члены предложения Краткий вопрос
Mary is smiling now, isn’t she?
Мэри сейчас улыбается, не так ли?

Здесь требуется короткий ответ, аналогичный ответу на общий вопрос:

+ Yes, she is. Да, улыбается.
No, she isn’t. Нет, не улыбается.

Это были все правила образования Present Continuous, с помощью которых вы легко составите грамматически правильное предложение.

Present Continuous: употребление

Present Continuous или настоящее продолженное время используется в речи постоянно. Рассмотрим все случаи употребления Present Continuous.

 1. Настоящее длительное время в английском языке употребляется, чтобы указать на действия, которые продолжаются в момент разговора. Часто в подобном случае используются слова-индикаторы now (сейчас) и at the moment (в данный момент):
She is passing an exam at the moment. В данный момент она сдает экзамен.
I’m working now. Я сейчас работаю.
She is talking with the boss about a new project. Она говорит с боссом о новом проекте.
Cake is being made in the kitchen. На кухне готовится торт.

Не путайте Present Simple и Continuous:

Пример Значение
Present Simple Tense (Настоящее простое время) I run around the house. (Я бегаю вокруг дома.) Обычно, когда я выхожу на пробежку, я бегаю вокруг (регулярные действия).
Present Continuous Tense (Настоящее длительное время) I’m running around the house. (Я бегаю вокруг дома.) Я бегу сейчас вокруг дома (именно сейчас, а не вообще).
 1. Present Continuous Tense также используется, когда речь идет о действиях, которые происходят сейчас, но не конкретно в данную минуту.
Max Frei is writing a new book. (Макс Фрай пишет новую книгу.) Действие, длящееся сейчас. Она занята процессом написания, но может не делать это в конкретную минуту.
She is learning Greek. (Она изучает греческий язык.) Например, сейчас весна, и в этот период времени она учит язык, но в данную минуту она может спать, есть, заниматься другими делами.
Currently I’m watching The Game of Thrones. (Сейчас я смотрю сериал «Игра престолов».) Смотрю в течение определенного периода времени, например, по вечерам или после работы.
 1. Употребление Present Continuous возможно с наречиями always / constantly (постоянно), again and again (то и дело), all the time (все время). Такие предложения отличаются от предложений в Present Simple тем, что они, как правило, подразумевают раздражение говорящего касательно какой-то привычки. В качестве русского аналога наречия здесь могут выступать в значении «вечно что-то делаешь»:
Tommy is always forgetting my name. Томми всегда забывает мое имя.
She is whining all the time! Она все время ноет!

Present Continuous — правила и примеры употребления. Как образуется Презент Континиус

 • Skysmart
 • Блог
 • Английский язык

Перевод Present Continuous или Present Progressive Tense на русский — настоящее длительное время в английском языке. В русском языке нет аналога для Present Continuous, мы используем только одно настоящее время. Давайте разберемся в правилах презент континиус, в каких случаях использовать это время и поймем его логику. 

Также читайте нашу статью, где собраны все времена + подсказка как их быстро выучить!

Образование предложений Present Continuous

Вот как образуется Present Continuous:

I am глагол с окончанием -ing working, eating, sleeping
he, she, it is
you, we, they are

Новичкам в Present Continuous сложнее всего дается написание окончания -ing у глаголов и изменение глагола to be с разными местоимениями. Повторим эти сложные моменты. 

Правила написания окончания -ing у глаголов

Обычно к глаголу просто прибавляется окончание -ing:

 • play => playing (играть)
 • laugh => laughing (смеяться)
 • do => doing (делать)
Читайте также:  Английские разговорные фразы для туризма - учим английский сами

Но есть несколько исключений:

 • Если глагол заканчивается на гласную -e, то она опускается: 

bake => baking (печь)

 • Когда глагол оканчивается на -ie, эти две буквы заменяются на одну -y:

lie => lying (лгать)

 • Если глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный звук, то согласная буква на конце удваивается:
 • beg – begging (умолять),
 • begin – beginning (начать),
 • regret – regretting (сожалеть)
 • Mary (she) is baking a cake. — Мэри печет торт.
 • Bob (he) is begging Mary to let him try a piece of cake. — Боб умоляет Мэри дать попробовать кусок торта. 
 • Students (they) are lying about homework. — Студенты лгут о домашней работе. 

Глагол to be в Present Continuous 

Вот как меняется самый распространенный глагол в английском to be в Present Continuous (так же, как и в Present Simple). 

Единственное число Множественное число
I am we are
you are you are
he, she, it is they are 
 • I am watching Netflix. — Я смотрю Netflix.
 • You are working on something. — Ты работаешь над чем-то.
 • Bob (he) is making pizza. — Боб готовит пиццу.
 • Mary (she) is reading a book. — Мэри читает книгу. 
 • The dog (it) is sleeping. — Собака спит.
 • My family and I (we) are chatting. — Моя семья и я болтаем.
 • Students (they) are studying. — Студенты учатся.

К вспомогательному глаголу to be мы можем добавить глагол to be как основной с окончанием -ing: being. Так мы подчеркнем, что происходящее необычно и нехарактерно.

 • Bob is being strange after he proposed to Mary. — Боб ведет себя странно после того, как он сделал предложение Мэри. 

Утверждение

Разберем, как образуется утверждение и примеры утвердительных предложений в Present Continuous Tense.

Present Continuous — теперішній тривалий час

Present Continuous – теперішній тривалий час англійської мови. Використовується для вказування на процес, що відбувається безпосередньо зараз. Нижче розглянуто правила та формула утворення часу Present Continuous в стверджувальному (розмовному), заперечному та питальному реченнях, допоміжні слова та приклади вживання часу.

Утворення Present Continuous

 • У стверджувальному (розмовному) реченні Present Continuous утворюється за допомогою додавання допоміжного дієслова am / is / are (одна з форм дієслова to be) та додавання інгового (-ing) закінчення до дієслова у першій формі. Слід пам’ятати, що:
 • допоміжне дієслово am використовується з 1 особою однини (I); воно може зливатися з займенником утворюючи I’m. допоміжне дієслово is використовується з 3 особою однини (he / she / it) допоміжне дієслово are використовується з 2 особою однини, 1 та 3 особами множини (you, we, they)
 • Формула утворення Present Continuous:
 • Іменник + am / is / are + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing
 • Приклади стверджувальних речень:

I am playing football right now. – Я граю у футбол зараз.

Sally is doing her homework at the moment. – Саллі (вона) зараз робить домашнє завдання.

They are fishing now. – Вони зараз рибалять.

 1. Заперечне речення в Present Continuous утворюється за допомогою додавання до допоміжного дієслова am / is / are частки not, та дієслова у інговому закінченні (-ing). Формула:
 2. Іменник + am / is / are + not + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing
 3. Допоміжне дієслово та частка not можуть зливатися за бажанням того, хто пише або говорить. Приклади використання заперечних речень у Present Continuous:

I‘m not watching TV at the moment. – Я не дивлюся телевізор зараз.

He isn’t working on his project right now. – він не працює над своїм проектом зараз

They aren’t going to the school now. – Вони зараз не йдуть до школи.

 • Для утворення питального речення у Present Continuous допоміжне дієслово потрібно помістити на початок речення. Правило:
 • Аm / is / are + іменник + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing
 • Приклади питальних речень:

Are you doing your homework? – Ти робиш домашнє завдання?

Is she walking on the street right now? – Вона зараз прогулюється на вулиці?

Are they playing in the club at the moment? – Вони зараз грають у клубі?

Допоміжні слова Present Continuous

Зазвичай, коли використовується час Present Continuous, використовуються наступні слова-маркери:

Слово Переклад
now / just now / right now зараз
at the moment в даний момент
this week / this month / this year на цьому тижні / цього місяця / цього року

Випадки, в яких вживається Present Continuous

Мало знати правила утворення часу, потрібно знати, де доречно Present Continuous вживати. Нижче наведені випадки використання теперішнього тривалого часу в повсякденному житті.

I варіант використання: дія відбувається зараз

Найчастіше Present Continuous використовується для опису дії, що відбувається чи не відбувається прямо в цей момент часу. В такому випадку часто вживаються також допоміжні слова – right now, now, at the moment та інші. Приклади:

You are learning English now. – Ви вчите англійську зараз.

They are not watching television. – Вони не дивляться телевізор (в цей момент часу).

Are you sleeping? – Чи ти спиш (на даний момент).

II варіант використання: довготривалі дії в теперішньому часі

Слово now в англійській мові може мати й переносне значення на цьому тижні, у цьому місяці і т.д., як і в український. Тому Present Continuous може використовуватися для позначення довготривалих дій, що вже відбуваються протягом деякого періоду і ще не є завершеними. Приклади:

I am studying to become a doctor. – Я вчуся, щоб стати лікарем.

I am not studying to become a dentist. – Я не вчуся на стоматолога.

Are you working on any special projects at work? – Чи ти працюєш над якимось проектом на роботі?

III варіант використання: найближче майбутнє

Іноді Present Continuous використовується для позначення домовленостей або дій, що мають чи не мають відбутися в найближчому майбутньому. При цьому необхідно вказувати час події. Приклади:

I am meeting some friends after work. – Я зустрічаюся з друзями після роботи.

I am not going to the party tonight. – Я не йду на сьогоднішню вечірку.

Is he visiting his parents next weekend? – Чи він відвідає його батьків на наступному тижні?

IV варіант використання: повторення дій, що мають негативний відтінок

Як і Past Continuous, Present Continuous може використовуватися співрозмовником у випадках, коли він хоче висловити своє негативне ставлення до дій, що повторюються у теперішньому часі. При цьому характерним є використання слів always та constantly між допоміжним дієсловом та дієсловом з інговим (-ing) закінченням. Приклади:

She is always coming to class late. – Вона завжди запізнюється.

He is constantly talking. I wish he would shut up. – Він постійно розмовляє. Я бажав би, аби він замовкнув.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector