Артиклі В Англійській Мові — Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці — Учим английский вместе

Артиклі вживаються в якості службового словаз іменниками в загальному відмінку або з іншими частинами мови, які виступають у ролі іменника в загальному відмінку.

Найпримітивніший спосіб, що пояснює, як розділити невизначений і певний артиклі іменників в англійській мові, говорить: «незнайомий ісчісліми єдиний предмет — / a /, / an /; знайомий предмет будь-якої чисельності — / the / ».

Але існує величезна кількість категорій слів і словосполучень, для яких «як виняток» регламентується вживання того чи іншого артикля. Тому можна сказати, що немає єдиного простого правила, що розповідає, як застосовувати артиклі в англійській мові. Таблиця зводить воєдино і класифікує безліч приватних випадків.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Логіка вживання артиклів

Найчастіше грань між цими групами носитьумовний характер, тому буває складно встановити, який визначник вжити, і ще складніше — зрозуміти, чому відбувається саме так. Проте в дійсності все їх можна зв'язати загальною логікою, яка не завжди очевидна:

 • / A / і / an / — це завжди якась частина загального;
 • / The / — це завжди щось унікальне, незбиране, конкретне;
 • zero (нульовий артикль) — це завжди щось універсальне, т. е. слова, яким не потрібно додаткового подання або уточнення.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Функції та положення артикля в реченні

Існує безліч нюансів вживанняіменників, які прояснюються в залежності від того, які артиклі в англійській мові використовуються в конкретному випадку. Артиклі допомагають нам зрозуміти роль іменника в реченні. Вони дають уявлення про кількість, стан предмета, про ставлення мовця до нього, про локальність.

Артикль займає або місце безпосередньо перед іменником, або, якщо іменник входить до складу фрази, — перед усіма словами, які є залежними.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Обов'язкове вживання артикля. Нульовий, невизначений, визначений

Питання не в тому, в яких випадках потрібно використання артиклів в англійській мові. Тому що кожне іменник або будь-яка інша частина мови, яка виступає як іменник, потребує артиклі, або в іншому випадку в нульовому артиклі — тобто в обгрунтованому його відсутності. Таким чином, питання полягає в тому, який артикль використовувати в тій чи іншій ситуації.

Невизначений артикль

Невизначений артикль має дві фонетичні форми — / a / і / an /.

Відкритий форма / A / читається як [ə] івикористовується зі словами, що починаються на приголосний звук. Якщо першою в слові йде голосна буква, але при вимові початковим звуком виявляється приголосний, то також ставляться відкриті артиклі в англійській мові. Приклади: / a universe / всесвіт /, / a Europe / Європа /.

Закрита форма / An / відтворюється як [ən] іставиться перед голосними звуками. Це відноситься і до випадків, коли слово починається з приголосної букви, яка опускається при вимові, наприклад, / an hour /.

Невизначений артикль колись був представленийчислівником / one /, а згодом редукувався до / a / (/ an /). Він дає якусь нову інформацію про об'єкт, що знаходиться в реченні безособово, безвідносно, — часто він визначає його в категорію або переносить на один об'єкт властивості безлічі подібних. За змістом тут, як правило, можна підставити / some /.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Визначений артикль

Певний артикль в англійській мові — / the / — має дві форми вимови — [ði] [ðə], з написання які нічим не відрізняються один від одного:

 • [Ði] вимовляється попереду голосного звуку, наприклад, / the airport /;
 • [Ðə] читається перед словом, що починається на приголосний звук / the port /.

Певний артикль в англійській мові ставсявід староанглийского вказівного займенника / se / той / та частково зберіг своє вказівний значення. Він виокремлює предмет з категорії подібних предметів або відокремлює групу в єдине ціле — і в тому і в іншому випадках конкретизує положення об'єкта (об'єктів). Тут можна подумки приміряти / that /.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

нульовий артикль

Нульовий артикль — це відсутній артикль. Існують конкретні ситуації, при яких опускаються артиклі в англійській мові, таблиця наводить деякі найбільш широко застосовуються принципи вживання.

Як правило, слова без всякої праці службивизначника мають більш загальне значення. У разі однини або неісчісляемимі поняття ми не можемо ні відокремити предмет розмови, ні виділити його в категорію, а в разі множинності ми не можемо оперувати сукупністю як єдиним цілим.

Наприклад, ми можемо попросити яблук — / Give me apples /, але вони являють собою тільки набір однакових предметів, купу, яка розпадається при будь-якому русі. А можемо попросити, скажімо, показати Сполучені Штати Америки — / Show me the United States of America /, і в цьому випадку вони будуть, по суті, виступати як неподільне ціле.

Існують окремі випадки, в яких вживаються нульові артиклі в англійській мові. Таблиця, наведена нижче, дозволяє порівняти з випадками застосування / a /, / an / і / the /.

/ Some / або / any /

Іноді замість нульового артикля використовуєтьсяневизначений числівник-займенник / some / або / any /, якщо іменник являє собою явище або абстракцію, а також якщо використовується множина або незліченну поняття. Таким чином, / some / і / any / можуть підставлятися в якості деякого подібності артикля у випадках, коли не підходить / the /, не можна вжити / a / або / an /, але є бажання зробити смислове виділення.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Таблиця окремих випадків

Потрібно розглянути окремі випадки вживання,щоб зрозуміти, як рассставлять артиклі в англійській мові. Таблиця містить згруповані за змістом ситуації, в яких потрібно вживання певного, невизначеного або нульового артикля.

/ A /, / an / / The / zero
загальне
 • загальне поняття про предмет
 • перша поява предмета
 • якщо слово використовується з визначенням описує властивості, навіть якщо слово має абстрактне або незліченну значення
 • перенесення на предмет властивостей безлічі подібних йому предметів
 • з мають приблизну конкретику кількісними словами — / a pair / пара /, / a little / трохи /, / a few / кілька /, / half a / половина /
 • перед обчислюється поняттям в конструкції з / what /
 • перед обчислюється поняттям в конструкції / there is /
 • при згадці випадкового представника певної категорії
 • замість числівника / one / один /
 1. повторна поява предмета
 2. пряма вказівка ​​на конкретний предмет
 3. контекстуальне і непряме вказівку на конкретний предмет, зокрема:
 4. виокремлювати предмет за ознакою,
 5. з порядковим числівником,
 6. з прикметником в чудовій формі,
 7. з ім'ям власним в складі
 8. перед унікальними (єдиними) словами в загальному сенсі (без описових або конкретизують подробиць) — / the sun / сонце /, / the moon / місяць /, / the Earth / Земля /, / the floor / підлога /, / The sea / океан /; розглядається унікальність як світового, так і локального масштабу
 9. перед словами, що позначають цілий клас, сукупність
 10. перед іншими частинами мови, крім іменника, які набули значення множинного іменника — / the strong / сильні /, / the old / старі /, / the young / молоді /
 11. якщо необхідно підкреслити значимість предмета серед інших предметів того ж класу
 • зі словами у множині, яке в однині використовувалися б з / a /, / an /
 • з абстракціями і речовинами в загальному сенсі
 • перед об'єктами і явищами, які не можна описати емпірично (незліченними) в загальному сенсі
 • якщо перед словом стоїть стосується нього займенник в об'єктному відмінку
 • якщо іменники в загальному значенні (/ reading / читання /, / smoking / куріння /)
 • якщо за словом стоїть визначальне числівник
 • з іменниками, що входять в порівняльну конструкцію, або в конструкцію з приводами
предметики перед позначенням професії
 1. перед прізвищами, які знаходяться в множині, національностями
 2. перед порядковими числівниками
 3. з музичними інструментами
 4. з частинами тіла
 5. перед назвами країн і географічними назвами, які стоять у множині, гірськими ланцюгами, архіпелагами, озерами без слова / lake / озеро /
 • з видами спорту
 • з днями тижня, місяцями і святами
 • перед позначенням часу прийому їжі
 • з навчальними дисциплінами
 • з сузір'ями
 • перед іменами власними, титулами і званнями і при зверненні
 • в назвах і заголовках друкованих видань статей, на вивісках
 • перед односкладними назвами міст і держав, вулиць, площ, парків, назвами континентів, окремих островів, гір, озер зі словом / lake / озеро / в складі назви
усталені слововживання / Such a / такий як /, / rather a / досить /, / quitea / вельми /, / a lot of / безліч /, / a great deal of / дорогого коштує, / as a rule / як правило /, / at a loss / через брак, / for a while / якийсь час /, / in a hurry / поспішно /, / to have a good time / добре проводити час /, / it's a pity / як жаль /, / to do somebody a pleasure / доставляти кому-небудь задоволення /, / it's a shame / це ганьба /, / what a shame / яка ганьба /, / twice a day / двічі на день, / as a result / в якості результату / / The sooner … — the better … / чим швидше …, тем… /, / the next / наступний /, / the only / єдиний /, / the previous / попередній, / the right / вірний / правильний /, / / ​​the same / те ж саме /, / the upper / верхній /, / the very / самий /, / the wrong / помилковий / неправильний /, / the central / центральний /, / the coming / йде / приходить /, / the following / наступний /, / the last / останній /, / the left / залишився /, / the main / головний /, / in the morning / вранці /, / in the afternoon / днем ​​/, / in the evening / ввечері /, (/ at night / вночі /) / To appoint … / призначати /, / to elect … / обирати /,/ On foot / пішки /, / by heart / напам'ять /, / by car / на машині /, / at home / будинку /
Читайте также:  Лучшие Страны И Места Для Путешествий С Детьми - Учим английский вместе

Артиклі для дошкільного віку

Артиклі англійської мови для дітей дошкільного віку краще давати у формі практикування конкретних прикладів, без упору на закономірності розстановки з граматичної точки зору.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Це буде тренувати їх зорову і слуховупам'ять на рівні моторики і допоможе налаштувати їх мовної центр. Згодом при вивченні граматики мови інтуїтивне чуття посприяє їх орієнтації в правилах і приватних випадках.

Article in English

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместеСпочатку з’ясуємо, що ж таке артикль:

Якщо говорити простими словами, артикль – це своєрідний «ярличок», супутник іменника. Він стоїть перед ним, і дає зрозуміти, що це – саме іменник, а не дієслово або прислівник. Іноді з артиклем дуже важко розібратися. Тому що в українській мові артикля немає, а тому на українську він ніяк не перекладається.

Взагалі, це справа наживна, з часом, ви будете відчувати, який артикль ставити, навіть не замислюючись, немов само собою зрозуміле.

Звідки виникли артиклі

В англійській мові є два артикля: неозначений – «a» і «an» та означений «the». Артикль «a» раніше мав значення «один», власне і сталося воно від числівника «one». Знаючи це, легко запам’ятати, що неозначений артикль вживається перед іменниками виключно в однині.

Артикль «the» раніше мав сенс «це, цей, ця» і т.д., і був вказівним займенником. Зараз вживаються вказівні займенники «this, that». А до артикля «the» можна додати якесь уточнення «саме цей». Тобто знаючи походження і первісне значення означеного артикля, легко запам’ятати, що «the» треба вживати в тому випадку, якщо ти хочеш підкреслити, що мова йде САМЕ про цей об’єкт.

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

У граматиці іноді можна зустріти таке поняття, як «нульовий артикль». Це означає, що артикль перед іменником ставити не потрібно, він опускається. Найчастіше артикль не ставиться перед не обчислюваними іменниками, такими як цукор, сіль, борошно, риба і т.д., хоча в деяких випадках артикль можна опустити і перед обчислюваними іменниками.

Наприклад:

 • Кішка перебігає вулицю. – A cat is running across the street.
 • Як слід розуміти контекст – Якась одна кішка перебігає вулицю.
 • А тепер так:
 • Тепер кішка сидить на лавці. – Now the cat is seating on the bench
 • Як слід розуміти контекст:

Тепер (саме та) кішка (яка тільки що перебігала дорогу) сидить на лавці.
У будь-якому випадку, є кілька правил, з якими тобі буде легше засвоїти де, який артикль вживати.

Пам’ятка: Часто вживаються обороти з «to have», «to have got», «there is», «there are».

 • I have a beautiful doll.
 • He has got a hockey-ball.
 • There is an banana on the tree.
 • There are cats in the yard.

Артикль пропущений, так як у дворі є якісь коти. Іноді можна вжити перед іменником «cats» визначений артикль «the». Але якщо сумніваєшся, то можна вжити слова «замінники», вони дуже виручають. наприклад:

 • There are several cats in the yard.
 • There are many cats in the yard.
 • There are six cats in the yard.

Є ще кілька виразів, які вивчають напам’ять:

A lot of – багато
The rest of – інші

Також треба запам’ятати, то «the» вживається з обставинами місця, тобто об’єктами, де людина (тварина, річ і т.д.) знаходиться, куди прямує і т.п.

Наприклад:

 • I came into the room to take my notebook. – Тут “room” (кімната) – це об’єкт, куди увійшов чоловік.

Або так:

 • There are a lot of birds in the garden.

Також певний артикль вживається з назвами об’єктів, які так чи інакше пов’язані з водою:

 • Озера: the Loch-Ness;
 • Річки: the Thames;
 • Моря: the Black Sea;
 • Океани: the Pacific Ocean.

Певний артикль ставиться і перед назвами, які використовуються тільки в множині:

 • Нідерланди – the Netherlands;
 • Ланцюг гір, наприклад, Альпи – the Alps;

Або так сім’я Блек – the Blacks. А може сім’я Іванових – the Ivanovs.

У будь-якому випадку, розібратися у всьому цьому можна, особливо якщо побільше читати. Бо чим більше ти читаєш, тим швидше засвоюється різні звороти і краще відчуваєш мову.

Next: Означений артикль the

Опубліковано
14 Вер 2016 16:22
© Just English

Означений та неозначений артиклі в англійській мові

Артикль в англійській мові (Article) – це слово, яке використовується для визначеності або невизначеності іменника в англійській мові, і по своїй суті являються спеціальними прикметниками. Є два різних типи артиклів: неозначений (a/an) та означений (the).

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместеВиди артиклів

Неозначений артикль a/an

 • Неозначений артикль вживається лише у разі, коли слухач не знає яку саме річ ви маєте на увазі, або якщо це взагалі не важливо.
 • Неозначений артикль an стоїть перед злічуваним іменником в однині, що починається з голосної літери (a, i, e, o, u) або на голосний звук.
 • Наприклад:

an orange, an elephant, an apple, an issue, an element 

 1. Неозначений артикль a стоїть перед злічуваним іменником в однині, що починається з приголосної. Наприклад:

a film, a cup, a stamp, a lamp, a window, a desk

Правила вживання неозначеного артикля

Неозначений артикль a або an використовується:

 • Перед злічуваними іменниками, що стоять в однині:
  • an orange – апельсин,
  • a stamp – штамп.
 • Перед мірами виміру:
  • a gallon – галон,
  • a dozen – дюжина.
 • Коли мова йдеться про роботу:
  • I am an architect. – Я архітектор.
  • She is a nurse. – Вона медсестра.
 • В стійких словосполученнях:
  • for a long time – протягом тривалого часу,
  • a lot of – багато,
  • a few – декілька, трохи,
  • at a time – за один раз,
  • in a hurry – у поспіху,
  • in a whisper – пошепки.

Означений артикль the

Означений артикль the може бути використаний безпосередньо перед злічуваним та незлічуваним іменником який може бути як в однині, так і в множині. Означений артикль вживається, коли слухачеві зрозуміло, яку саме річ ви маєте на увазі.

Правила вживання означеного артикля

Означений артикль використовується в наступних випадках:

 • Коли з контексту зрозуміло яку людину чи річ ми маємо на увазі: Kyiv is the capital of Ukraine. – Київ – столиця України.
 • Для позначення явища природи: The nights get shorter in the summer. – Влітку ночі стають коротшими.
 • Для позначення, що іменник є унікальним: The Dnipro River is near here. – Річка Дніпро тут не далеко.
 • Для позначення періоду часу: This song was very popular in the 2000s. – Ця пісня була дуже популярна в 2000-х роках.
 • Коли перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені: Peter is the strongest man in the world. – Пітер – найсильніша людина в світі.
 • Коли перед іменником знаходиться порядковий числівник: She is the third girl in this family. – Вона третя дівчинка у цій сім’ї.

A, AN, THE – все про артиклі в англійській мові. Навіть для рівня Advanced!

Зізнайтеся чесно, ви б хотіли раз і назавжди запам’ятати все про артиклі в англійській мові? А ми зізнаємося, що дуже хочемо вам із цим допомогти! У цьому матеріалі ми зібрали всі правила використання A, AN і THE в англійській – від рівня Beginner до Advanced. Не обіцяємо, що буде легко, зате дуже корисно. Зберігайте у закладки, щоб не загубити!

A / AN або THE — основне правило

A та AN це невизначені артиклі. Ми використовуємо їх, коли:

 1. Говоримо про щось загалом, а не про конкретну речі:
  – I need a vocabulary. – Не конкретний словник, а загалом.
 2. Говоримо про щось новое або невідоме:
  – Jane is a DJ. – Нова інформація для слухача.
 3. Вперше повідомляємо щось слухачеві:
  – I have a bicycle. – Вперше говоримо про велосипед.
 4. Запитуємо про наявність / існування чогось:
  – Do you have a power bank? – Не конкретний, а будь-який.
 5. Описуємо щось (про що, як правило, говоримо вперше) або запитуємо про характеристики:
  – This is an excellent album.

  – Do you live in a big house?

Читайте также:  Giving Directions In English - Учим английский вместе

!Правило, яке повинен знати кожен. Ми ніколи не використовуємо A / AN з іменниками у множині і необчислювальними іменниками, тому що ці артиклі вказують на однину й означають «один» або «одиничний».

Артиклі В Англійській Мові - Вживання Артиклів В Англійській Мові Таблиці - Учим английский вместе

Артикль THE — визначений. Ми використовуємо його, коли:

 1. Говоримо або запитуємо про щось, що вже відомо слухачеві, згадувалось, представлялось або обговорювалось раніше:
  – There is a book in my table. The book is very old. — Після згадки книги вперше з артиклем A, вона стає конкретною та вживається з артиклем THE.
  – Do not you know where I left the keys? — запитуємо про конкретні ключі, а не ключі загалом.

Артиклі в англійській — це легко!

“Ой, артиклі ці…” © Студенти

Артиклі — слабке місце студентів, чия рідна мова – українська або російська. Тому що в нас немає артиклів і ми розуміємо один одного і без них, як ніби телепатично. Англійська ж мова – мова точності.

Якщо вважаєте їх зайвими і такими, що заважають вчити і розуміти мову, час змінити думку. Артиклі навпаки допомагають точніше зрозуміти, що має на увазі людина, яку ідею намагається донести.

Якщо зрозуміти і придбати швидкість і легкість в цій темі, з’явиться можливість розрізняти відтінки і сенс речень краще, спілкуватися точніше і без непорозумінь.

Студенти не розуміють і не використовують артиклі правильно, тому що не розуміють, навіщо артиклі придумали і що взагалі таке ці ваші “артиклі”. Не розумієш — не можеш використовувати. Тому спершу розберемося в цьому слові і поняттях, з якими у артиклів нерозривний зв’язок, а потім поглибимося.

Звернемося до словника і дізнаємося значення слова “артикль”:

Артиклі є не тільки в англійській мові (наприклад, в німецькій та італійській). Ця частина мови працює з іменниками (словами, що відповідають на питання хто? що?) і допомагає встановити граматичні особливості слова, описані на скріншоті вище.

Це допомагає краще розуміти ідею речення і уникати непорозумінь і питань на кшталт “Тобі потрібен будь-який ноутбук або той, що я зараз використовую?”.

По суті, артиклі скорочують шлях від “почув або прочитав” до “повністю зрозумів ситуацію”, дозволяють використовувати менше слів і пояснень для досягнення мети спілкування – взаєморозуміння.

 • Завдання артиклів — уточнювати, що має на увазі мовець ще до того, як це знадобиться.
 • Функція артиклів в англійській мові — показувати визначеність або невизначеність іменника.
 • Подивимося це слово “визначеність” в словнику:

Відповідно, визначеність — це стан, коли люди розуміють, про що конкретно йдеться. Створимо ситуацію №1, де людина приходить до магазину електроніки, вказує пальцем на один з ноутбуків, і каже: “Мені потрібен цей ноутбук”. І продавцеві одразу зрозуміло, що мова не про якийсь ноутбук, адже людина вказала пальцем на конкретний і сказала “цей”. Це — визначеність.

Прийшов наступний покупець і каже: “Мені потрібен ноутбук”. Ні на що не вказуючи і не уточнюючи, який, тому що і сам поки що не знає. Продавцю доведеться питати покупця про бажані параметри, колір, мету використання. Це — невизначеність, мова поки йде не про конкретний ноутбук, покупець ще не вибрав.

Артиклі в англійській потрібні для розуміння, в яку з двох ситуацій потрапили співрозмовники, тому що є ситуації, в яких не все так очевидно, і плутаєшся. Наприклад, вирвемо з контексту фразу “Тобі потрібен комп’ютер?”.

Обставини не відомі. Це може означати дві речі: або у людини немає комп’ютера і їй хочуть подарувати який-небудь на День Народження, або мовець використовує конкретний комп’ютер і питає, чи знадобиться людині цей комп’ютер.

Суть відрізняється абсолютно.

Щоб не гадати і не з’ясовувати, про що мова, в англійській використовують артиклі:

 • невизначений — a/an, який підходить під ситуацію з ноутбуком №2
 • визначений — the, який би знадобився в ситуації №1

Місцями артикль не використовують, це теж обговоримо в цій статті.

На необхідність використання артикля впливає те, чи іменник злічуваний.

Злічувані іменники — ті, які можемо порахувати. Наприклад, сказати “один хмарочос, десять хмарочосів”. У них є однина (коли хмарочос один) та множина (коли хмарочосів 2+).

До таких іменників в англійській мові належать, наприклад, train (потяг), building (будівля), person (людина).

Незлічувані іменники — такі, які неможливо порахувати. Наприклад, дивлячись у ванну з водою, не скажемо, що там “дві води”; дихаючи на вулиці, не скажемо, що вдихнули “п’ять повітрів”; думаючи, яку масу сиру купити на ринку, не скажемо “триста сирів”.

Виникає питання: “Як це, я ж можу сказати два літри води, чого це воду неможливо порахувати?”. Правильно, Ви каєете “два літри”. Щоб визначити, скільки води, придумали міри: літри, мілілітри, кубометри … Їх ми і рахуємо, а не суцільну масу.

Ще одне слушне питання: “Але в ресторані ж ми можемо замовити два соки, що на це скажете?!”. Це розмовна форма.

У повсякденній мові звично скорочувати фрази і пропускати слова, тому що очевидно, що мається на увазі: одна вода = один стакан води, два хліба = дві буханки хліба.

В англійській мові це теж є: two beers (два пива) = two glasses of beer (два келиха пива), one milk (одне молоко) = one carton of milk (одна упаковка молока).

До незлічуваних іменників належать:

 • то, що ріжеться, кришиться, сиплеться: meat (м’ясо), salt (сіль), flour (мука), powder (порох, пудра, порошок);
 • газоподібні, рідкі речовини: oil (рослинне масло, нафта), smoke (дим), paint (фарба), steam (пар);
 • абстрактні, тобто узагальнені поняття, які не говорять про конкретний вид, до яких неможливо доторкнутися: music (музика), intelligence (інтелект), honesty (чесність), justice (справедливість);
 • деякі слова, що означають групу людей або предметів: staff (персонал), baggage (багаж), waste (відходи), transport (транспорт);
 • прояви природи: rain (дощ), sunshine (сонячне світло), moonlight (місячне сяйво), hail (град);
 • предмети вивчення, назви наук: philosophy (філософія), linguistics (лінгвістика), biology (біологія), law (правознавство).

Для зручності і простоти розуміння розділимо іменники на три класи: однина (злічувані в однині), множина (злічувані в множині) та незлічувані.

Клас одного іменника може відрізнятися в англійській і українській. Щоб це в результаті не збивало з пантелику при вивченні нових слів, потрібно бути готовим до такого. Наприклад: оплески в українській — множина, а applause — незлічуване; порада — злічуване, advice — незлічуване.

Крім основних знань, найпоширеніших в щоденній мови випадків, є перелік рідкісних ситуацій, коли використовується той чи інший артикль. Спочатку обговоримо необхідне для нормального повсякденного спілкування, а потім вивчимо те, що зустрічається рідше.

Щоб зрозуміти логіку a/an, потрібно зрозуміти, звідки цей артикль походить. У перекладі з давньоанглійської an означає “один”, a — коротка форма, яка з’явилася пізніше, щоб уникнути незручностей у вимові. Обидві форми — тей самий артикль.

 1. Вже виходячи з перекладу слова розуміємо, що цей артикль працює з одниною.
 2. Використання форми або an залежить від звуку, що йде одразу після артикля.
 3. Форму використовують перед приголосними звуками. Наприклад (наступні звуки будуть виражені українськими буквами): р (a writer /ə ˈraɪtər/ письменник), с (a stranger /ə ˈstreɪnʤər/ незнайомець), м (a manager /ə ˈmænɪʤə/ менеджер, керівник)…

Форму an використовують, коли наступне слово починається на голосний звук(наступні звуки будуть виражені українськими буквами): а (an artist /ən ˈɑːtɪst/ художник), о (an author /ən ˈɔːθər/ автор), е (an ant /ən ænt/ мураха), и (an exam /ən ɪgˈzæm/ екзамен) і подібні звуки, які можна проспівати. В англійській є звук /ɜː/, і він теж голосний: an earthquake /ən ˈɜːθkweɪk/ землетрус.

Читайте также:  Альтернативный Вопрос В Английском Языке (alternative Questions) - Учим английский вместе

У випадках, коли перед іменником ставимо прикметник (слово, яке відповідає на питання який?), ми повинні орієнтуватися на перший звук прикметника: an interesting question (цікаве питання), a good answer (хороша відповідь). 

Одна буква може передавати більше одного звуку в залежності від конкретного слова, тому орієнтуємося по звуку на початку слова, не по букві.

Наприклад, буква може передавати звук “а” (українська буква), як в an ugly picture /ən ˈʌgli ˈpɪkʧər/ (потворна картина), та “й”, як в a unicorn /ə ˈjuːnɪkɔːn/ (єдиноріг). Часта помилка студентів в тому, що звук “й” вважають голосним, хоча це не так. З практикою ця помилка піде, але спочатку уважно стежте за першим звуком слова.

Ще один приклад: an hour /ən ˈaʊər/ (час). Буква в цьому слові не читається, як зазвичай, а слово починається на голосний звук.

Перш ніж перейти до конкретних випадків використання слід пам’ятати ідею про те, що a/an використовують, щоб:

 1. донести співрозмовнику інформацію, яка йому ще не відома і з’являється в розмові вперше. Наприклад, кажучи, що купив комп’ютер, я доношу співрозмовнику нову інформацію, оскільки ні про який комп’ютер раніше не йшлося і при першій згадці для нього він “якийсь там комп’ютер”;
 2. сказати, що Ви маєте на увазі не конкретний, саме цей предмет або людину, а якого-небудь з них. Наприклад, говорячи “Мені потрібен олівець” і не вказуючи на конкретний, Ви маєте на увазі будь-який олівець, аби належав до цієї категорії.

Хоч зазвичай артиклі не перекладаються, перекласти a/an можна як “один, якийсь, який-нибудь, один з”. Залежно від випадку пояснити використання артикля можна одним з цих значень, як це і буде зроблено нижче. використовуємо a/an:

 • коли називаємо предмет або людиниу, ніби відповідаючи на питання “Хто або що це?”:

(What is this?) This is a fridge, I bought it on sale. (Що це?) Це — холодильник, я купив його на розпродажі.

(Who was that?) That was a little girl, she was selling cookies. (Хто то був?) То була маленька дівчинка, вона продавала печеньки. 

Холодильників і маленьких дівчаток є багато, і кажучи такі речення, ми маємо на увазі якийсь вид людей (маленькі дівчинки) або предметів (холодильники), до якого належить те, що ми назвали. Тобто, тут це “один з холодильників або маленьких дівчинок”. До цього ж випадку належать назви професій:

(Who was that?) That was a policeman, he asked me some questions. (Хто то був?) То був поліцейський, він поставив мені кілька запитань.

She is a surgeon, she saves people’s lives. Вона — хірург, вона рятує людям життя.

 • коли інформація для співрозмовника нова, раніше не говорилося про це, і у людини ще немає ідеї “ага, так це саме той предмет або людина, яку я бачив або про яку чув раніше”:

I bought a dress, do you want to see it? Я купила сукню, хочеш її побачити?

I have a friend, I think he could help us. У мене є один друг, я думаю, він зможе нам допомогти.

I just need a car, I’m not looking for any other service. Мені просто потрібна машина, я не шукаю інших послуг.

There is a mistake in the sentences, read it again. У реченні є помилка, перечитай його.

Сама логіка речень з прикладів каже про те, що ми доносимо інформацію, яку співрозмовник ще не знав. Наприклад, навіщо було б говорити, що у мене є якийсь друг, якщо співрозмовник і так знає про цю людину. Речення з I have/need, There is слугують саме для того, щоб говорити про нове, тому логічно почати тренувати вживання a/an з них.

Схожа стаття

 • коли говоримо про одну одиницю якогось періоду часу: секунда, хвилина, година. Наприклад:

Give me an hour, I’ll pack my things up. Дай мені годину, я спакую речі.

I’ll be back in a month or less. Я повернуся через місяць або менше.

I need a second to check if I’ve written everything correctly. Мені потрібна секунда перевірити, чи все я написав правильно.

 • в значенні “один”, коли хочемо отримати одну одиницю предмета, наприклад, шматочок будь-якої їжі:

Could you pass me a piece of meat? Ти не міг би передати шматочок м’яса?

Прояснюючи класи іменників, ми також обговорили, що як в українській, так і в англійській розмовній мові часто опускають слова “шматок, стакан, порція, келих”, наприклад, замовляючи одну порцію (незлічуваної) їжі або напою в ресторані:

Вживання артиклів в англійській мові: правила і таблиця

У даній публікації ми розглянемо певний і невизначений артикль англійської мови, їх вживання і приклади.

Всього в англійській мові два артикля – визначений і невизначений. Ставляться вони перед іменником або прикметником, яке його визначає.

Визначений артикль THE використовується, коли ми говоримо про конкретний предмет чи поняття. Приклад. The apple was wormy (яблуко було червивым). Ми говоримо про якесь конкретне яблуко.

Невизначений артикль A (AN) використовується, коли ми говоримо про абстрактний предмет чи поняття. Приклад. I took an apple with me (я взяв з собою яблуко). В даному випадку ми говоримо про абстрактний предмет «яблуко».

Існує безліч умов вживання одного чи іншого артикля, або відсутність артикля взагалі. Для зручності сприйняття ми склали таблицю.

Невизначений артикль a/an Визначений артикль the Відсутність артикля
Ми говоримо про один предмет з безлічі таких же предметів. Приклад: a table — (якийсь) стіл, an elephant — (якийсь) слон. Ми говоримо про конкретний предмет. Приклад: The apple rotted — яблуко (те саме) згнило. Перед іменником стоїть займенник (my — мій, her — її, one’s — чий-то, this — цей тощо). Приклад. This is my tea — це мій чай. This cow is already dead — ця корова вже метрва.
Об’єкт в оповіданні / мовлення / оповіданні вживається вперше. Приклад: I met an interesting girl — я зустрів цікаву (але мені не знайому) дівчинку. Ми говоримо про об’єкт, яке представлене в нашому світі в єдиному вигляді. Приклад: The Earth revolves around the sun — Земля обертається навколо сонця Перед іменником вжиті слова some / any — кілька, no — ні. Приклади: There is no sugar — Цукру немає. I need some money — мені треба трохи грошей.
Професії людей також вживаються з невизначеним артиклем a/an. Приклад: a lawyer — адвокат, an oculist — окуліст. Перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені або числівник. Приклад: I live on the first floor — я живу на першому поверсі. He’s the best player i’ve ever seen — він найкращий гравець, якого я тільки бачив Перед іменами людей. Наприклад: My name is Mary — Мене звуть Марія. I asked John about it — Я запитав Джона про це.
Перед назвою країн, утворених за допомогою нарицательных іменників. Приклад: The United States of America, The USA — Сполучені штати Америки, США. The Russian Federation, The RF — Російська Федерація, РФ. Перед континентами, островами, горами, країнами, півостровами. Приклад: Austalia — Австралія, Hawaii — Гаваї, Andes — Анди, Russia — Росія, Arabian Peninsula — Аравійський півострів.
океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean — Тихий океан, The Black Sea — Чорне море, The Nile — Ніл. Перед назвами озер, якщо перед ними вживається слово lake (озеро). Перед назвами заток. Приклад: Lake Titicaca — Озеро Тітікака, Anadyr Gulf — Анадырский затоку.
Океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean — Тихий океан, The Black Sea — Чорне море, The Nile — Ніл. Поняття, про яке йде мова, є неисчисляемым. Приклад: knowledge — знання, education — освіта.
Сторони світла вживаються з визначеним артиклем the. Приклад: The North — північ, The West — захід.

Дивіться також:  Де найдешевший бензин? Від чого залежить вартість бензину

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector